Jahnavi - Statistiska centralbyrån

På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jahnavi

Jahnavi, en av medarbetarna på Statistiska centralbyrån.

Jahnavi har jobbat på SCB sedan 2006 och är idag biträdande enhetschef på enheten för Pris­statistik, där man bland annat beräknar konsument­prisindex.

Förutom det arbetar hon med kvalitets­frågor både på den egna enheten och på avdelningen. Ett av skälen för Jahnavi att läsa statistik var den goda arbetsmarknaden.

-Jag var en sån där som tyckte om de flesta ämnen i skolan och lockades också av kreativa yrkesval som konstnär eller journalist. Valet av utbildning landade till slut på politisk magister i Uppsala där valet av inriktningsämne stod mellan statskunskap eller nationalekonomi och statistik. Konkurrensen om jobben bland statsvetare var lite tuff, men hade man läst mycket statistik var man attraktiv på arbetsmarknaden. Mitt samhällsintresse tillsammans med det konkreta i att jobba med siffror lockade, och Statistiska centralbyrån kändes som en given arbetsplats.

Därför var Jahnavi målinriktad när hon tillsammans med en kurskamrat skrev sin uppsats, mer eller mindre på beställning av SCB. Det fanns en tanke med att projektet i förlängningen kunde leda till ett jobb. Och det blev som hon hoppades. När en ledig tjänst dök upp på pris­statistik­enheten sökte hon och fick jobbet. Den första arbetsuppgiften var att samla in uppgifter om priser på varor producerade i Sverige till producent­prisindex. Prisindex används bland annat för att räkna om brutto­national­produkten (BNP) till fastpris, så att man kan göra korrekta jämförelser av BNP mellan olika år. Förutom att samla in prisuppgifter ingick att beräkna resultat, lägga upp tabeller på SCB:s hemsida och att skriva press­meddelanden.

Efter några år blev Jahnavi ansvarig för produktionen av en statistik­produkt som heter Köpkrafts­pariteter där man bland annat gör pris­jämförelser mellan olika länder i Europa. Det är ett inter­nationellt samarbete och arbetet har inneburit många inter­nationella kontakter och möten med andra statistik­byråer och EU:s statistik­byrå Eurostat.

– Jag är otroligt nöjd med mitt jobb! De senaste åren har jag kommit att arbeta mer med helhets­frågor som kvalitets­säkring av vår statistik­produktions­process, administration, planering och utveckling av vår organisation och vårt arbete. Det är de frågorna jag verkligen brinner för. SCB är en stor arbetsplats och det finns något för alla. Basen är alltid vår statistik­produktion och man kan fördjupa sig i statistisk metod, i att effektivisera produktionen, analysera siffrorna i ett vidare sammanhang eller arbeta med ledarskap, planering och uppföljning.