Statistisk årsbok för Sverige 2009 - Statistiska centralbyrån

Statistisk årsbok för Sverige 2009Statistisk årsbok 2009 - boken om Sverige

Årsboken innehåller fakta om hela det svenska samhället; koncentrerat och lätt tillgängligt på 700 sidor tabeller, diagram och text. Det finns ett omfattande sakregister på svenska och engelska, en utförlig källförteckning samt ett avsnitt med internationella jämförelser.

Statistisk årsbok för Sverige 2009
PDF:
PDF:
Artikelnummer:
A01BR0901
Språk:
Svenska med engelska inslag
Antal sidor:
700
Standardnummer:
ISSN: 1654-4420 (online)
ISSN: 0081-5381 (print)
ISBN: 978-91-618-1450-3
urn:nbn:se:scb-2009-a01br0901_pdf
Beställ publikation
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Förfrågningar:
Åsa Trankvill
08-506 944 76
asa.trankvill@scb.se


Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter