Tabeller över Sveriges befolkning 2009 - Statistiska centralbyrån

Tabeller över Sveriges befolkning 2009Boken innehåller uppgifter över både folkmängden och befolkningsförändringar under 2009 och ger en samlad redovisning av befolkningsstatistiken i tabellform.

I avsnittet Folkmängd redovisas befolkningen fördelad efter kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskap i olika regioner.

I avsnittet Befolkningsförändringar finns bl.a. uppgifter om födda, döda, in- och utvandring, inrikes flyttningar, gifta skilda, partnerskap, medborgarskapsbyten och adopterade.

Tabeller över Sveriges befolkning 2009
PDF:
PDF:
EXCEL:
EXCEL:
Artikelnummer:
BE0110TAB
Språk:
Svenska med engelska inslag
Antal sidor:
485
Standardnummer:
ISSN: 1654-4358 (online)
ISSN: 1653-0926 (print)
ISBN: 978-91-618-1525-8
urn:nbn:se:scb-2010-be0110tab_pdf
Beställ publikation
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Förfrågningar:
Statistikservice SCB
08-506 948 01
information@scb.se
Se mer information:


Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter