Hushållens utgifter 2007-2009 utgifts- och inkomstrapportPDF:
PDF: Hela publikationen (980 kb)
Artikelnummer:
HE35SM1001
Språk:
Svenska med engelska inslag
Standardnummer:
urn:nbn:se:scb-2010-he35sm1001_pdf
Beställ publikation
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Förfrågningar:
Marcus Vingren
019-17 63 12
marcus.vingren@scb.se


Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter