Barns sociala relationerRapporten ger en beskrivning av barns relationer till föräldrar, andra elever och vuxna i skolan samt vänner. Resultaten visar att de flesta barn kommer bra överens med sina föräldrar, och upplever att föräldrarna har tid för dem om de vill prata eller göra något tillsammans. Men det finns också barn som inte kommer överens med någon av föräldrarna, och som upplever att ingen av föräldrarna har tid för dem. Mer än nio av tio barn har en nära vän i sin klass. Nästan lika många barn umgås med kompisar på fritiden flera dagar i veckan. Men 3 procent av flickorna och 4 procent av pojkarna umgås sällan eller aldrig med kompisar på fritiden. Då barn är bekymrade eller oroade över något är det vanligast att de pratar med sin mamma. Att prata med sin pappa eller med en kompis är också vanligt. Rapporten bygger på uppgifter från Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), där barn i åldrarna 10–18 år intervjuas om sina levnadsförhållanden.

Barns sociala relationer
PDF:
PDF: Hela publikationen (3242 kb)
Artikelnummer:
LE119BR1101
Språk:
Svenska med engelska inslag
Standardnummer:
ISSN: 1654-1707 (online)
ISSN: 0347-7193 (print)
urn:nbn:se:scb-2011-le119br1101_pdf
Beställ publikation
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Förfrågningar:
Anna Nyman
08-506 945 94
anna.nyman@scb.se


Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter