Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 - Statistiska centralbyrån

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011Denna rapport syftar till att med hjälp av statistik beskriva informationsteknikens betydelse för privatpersoner i Sverige. I rapporten beskrivs också skillnader mellan olika grupper med avseende på tillgång till och användning av it. Specialtemat för årets undersökning är it-kompetens. Undersökningar om Privatpersoners användning av datorer och internet genomförs även i övriga EU-länder och i denna rapport återfinns därför vissa internationella jämförelser. Data har delvis samlats in via SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU).

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011
PDF:
PDF: Hela publikationen (3744 kb)
Artikelnummer:
IT01BR1201
Språk:
Svenska med engelska inslag
Standardnummer:
ISSN: 1654-7624 (online)
urn:nbn:se:scb-2012-it01br1201_pdf
Beställ publikation
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Förfrågningar:
Ingrid Persson
08-506 946 66
ingrid.persson@scb.se


Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter