Migration 2003. In- och utvandring och asylsökande - Statistiska centralbyrån

Migration 2003. In- och utvandring och asylsökandePDF:
PDF: Hela publikationen (377 kb)
Artikelnummer:
BE68SM0401
Språk:
Svenska med engelska inslag
Antal sidor:
38
Standardnummer:
Beställ publikation
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Förfrågningar:
Statistikservice SCB
08-506 948 01
information@scb.se
Se mer information:


Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter