Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 - Statistiska centralbyrån

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012Denna rapport syftar till att med hjälp av statistik beskriva informationsteknikens betydelse för privatpersoner i Sverige. I rapporten beskrivs också skillnader mellan olika grupper med avseende på tillgång till och användning av it. Specialtemat för årets undersökning är mobil internetanvändning.

Undersökningar om Privatpersoners användning av datorer och internet genomförs även i övriga EU-länder och i denna rapport återfinns därför vissa internationella jämförelser. Data har samlats in genom telefonintervjuer med personer mellan 16–74 år som är folkbokförda i Sverige.

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012
PDF:
PDF: Hela publikationen (3647 kb)
Artikelnummer:
IT01BR1301
Språk:
Svenska med engelska inslag
Standardnummer:
ISSN: 1654-7624 (online)
urn:nbn:se:scb-2013-it01br1301_pdf
Beställ publikation
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Förfrågningar:
Daniel Ewerdahl
08-506 941 34
daniel.ewerdahl@scb.se


Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter