Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor under september 2003PDF:
PDF: Hela publikationen (200 kb)
Artikelnummer:
AM39SM0312
Språk:
Svenska med engelska inslag
Antal sidor:
22
Standardnummer:
ISSN: 1654-2746 (online)
Beställ publikation
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Förfrågningar:
Christina Eurén
08-545 292 45
christina.euren@mi.se
Margareta Carlson
019-17 67 33
margareta.c@scb.se


Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter