Folkmängd i hela riket, länen och kommunerna 31 december 2001 - Statistiska centralbyrån

Folkmängd i hela riket, länen och kommunerna 31 december 2001PDF:
PDF: Hela publikationen (274 kb)
Artikelnummer:
BE12SM0201
Språk:
Svenska med engelska inslag
Antal sidor:
36
Standardnummer:
ISSN: 1654-3327 (online)
urn:nbn:se:scb-2002-be12sm0201_pdf
Beställ publikation
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Förfrågningar:
Statistikservice SCB
08-506 948 01
information@scb.se
Se mer information:


Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter