Bostads- och hyresundersökningen 2001. Preliminära uppgifter - Statistiska centralbyrån

Bostads- och hyresundersökningen 2001. Preliminära uppgifterPDF:
PDF: Hela publikationen (171 kb)
Artikelnummer:
BO39SM0201
Språk:
Svenska med engelska inslag
Antal sidor:
16
Standardnummer:
ISSN: 1654-322X (online)
ISBN:
Beställ publikation
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Förfrågningar:
Frida Vingren
019-17 65 84
frida.vingren@scb.se


Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter