Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för september 2004, i löpande priser - Statistiska centralbyrån

Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för september 2004, i löpande priserPDF:
Artikelnummer:
HA17SM0410
Språk:
Svenska med engelska inslag
Antal sidor:
5
Standardnummer:
ISSN: 1654-3866 (online)
Beställ publikation
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Förfrågningar:
Maria Adolfsson
08-506 947 25
maria.adolfsson@scb.se
Olle Håkanson
08-506 943 01
olle.hakanson@scb.se
Runo Samuelsson
08-506 946 61
runo.samuelsson@scb.se


Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter