Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, december 2005 - Statistiska centralbyrån

Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, december 2005PDF:
PDF: Hela publikationen (146 kb)
Artikelnummer:
AM17SM0602
Språk:
Svenska med engelska inslag
Antal sidor:
17
Standardnummer:
ISSN: 1654-2711 (online)
urn:nbn:se:scb-2006-am17sm0602_pdf
Beställ publikation
Statistikansvarig:
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Förfrågningar:
Ann-Katrin Larsson
019-17 68 80
anki.larsson@scb.se
Bo Enegren
08-545 292 40
bo.enegren@mi.se


Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter