Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under februari 2003 - Statistiska centralbyrån

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under februari 2003PDF:
PDF: Hela publikationen (159 kb)
Artikelnummer:
AM38SM0305
Språk:
Svenska med engelska inslag
Antal sidor:
23
Standardnummer:
ISSN: 1654-272X (online)
Beställ publikation
Statistikansvarig:
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Förfrågningar:
Ann-Marie Persson
019-17 63 38
ann-marie.persson@scb.se
Bo Enegren
08-545 292 40
bo.enegren@mi.se


Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter