Konjunkturstatistik, löner för privat och offentlig sektor under maj 2002 - Statistiska centralbyrån

Konjunkturstatistik, löner för privat och offentlig sektor under maj 2002PDF:
PDF: Hela publikationen (217 kb)
Artikelnummer:
AM47SM0208
Språk:
Svenska med engelska inslag
Antal sidor:
16
Standardnummer:
ISSN: 1654-2657 (online)
ISBN:
Beställ publikation
Statistikansvarig:
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Förfrågningar:
Christina Eurén
08-545 292 45
christina.euren@mi.se
Daniel Widegren
019-17 64 04
daniel.widegren@scb.se


Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter