Arbetskraftsundersökningen i juli 2003 - Statistiska centralbyrån

Arbetskraftsundersökningen i juli 2003PDF:
PDF: Hela publikationen (187 kb)
Artikelnummer:
AM10SM0308
Språk:
Svenska med engelska inslag
Antal sidor:
17
Standardnummer:
Beställ publikation
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Förfrågningar:
Margareta Henkel
08-506 943 49
margareta.henkel@scb.se


Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter