Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2001 - Statistiska centralbyrån

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2001PDF:
PDF: Hela publikationen (148 kb)
Artikelnummer:
AM61SM0104
Språk:
Svenska med engelska inslag
Standardnummer:
ISSN: 1654-2681 (online)
ISBN:
Beställ publikation
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Förfrågningar:
Christian Ekström
019-17 67 04
christian.ekstroem@scb.se


Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter