Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2003 - Statistiska centralbyrån

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2003PDF:
PDF: Hela publikationen (274 kb)
Artikelnummer:
AM63SM0302
Språk:
Svenska med engelska inslag
Antal sidor:
39
Standardnummer:
ISSN: 1654-286X (online)
Beställ publikation
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Förfrågningar:
Fredrik Rahm
019-17 65 97
fredrik.rahm@scb.se


Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter