Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle första kvartalet 2005 - Statistiska centralbyrån

Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle första kvartalet 2005PDF:
PDF: Hela publikationen (186 kb)
Artikelnummer:
EN31SM0502
Språk:
Svenska med engelska inslag
Antal sidor:
20
Standardnummer:
ISSN: 1654-3696 (online)
urn:nbn:se:scb-2005-en31sm0502_pdf
Beställ publikation
Statistikansvarig:
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Förfrågningar:
Tomas Westling
019-17 61 78
tomas.westling@scb.se


Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter