Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser. Första kvartalet 2002 - Statistiska centralbyrån

Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser. Första kvartalet 2002PDF:
PDF: Hela publikationen (166 kb)
Artikelnummer:
HA23SM0202
Språk:
Svenska med engelska inslag
Antal sidor:
15
Standardnummer:
ISSN: 1654-3890 (online)
ISBN:
Beställ publikation
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Förfrågningar:
Lars Malmborg
08-506 946 29
lars.malmborg@scb.se


Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter