Inkomster och bidrag 2002. Individuppgifter - Statistiska centralbyrån

Inkomster och bidrag 2002. IndividuppgifterPDF:
PDF: Hela publikationen (489 kb)
Artikelnummer:
HE20SM0401
Språk:
Svenska med engelska inslag
Antal sidor:
28
Standardnummer:
urn:nbn:se:scb-2004-he20sm0401_pdf
Beställ publikation
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Förfrågningar:
Susanne Stenbom
019-17 66 14
susanne.stenbom@scb.se


Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter