Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2004/05 - Statistiska centralbyrån

Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2004/05PDF:
PDF: Hela publikationen (234 kb)
Artikelnummer:
MI30SM0601
Språk:
Svenska med engelska inslag
Antal sidor:
17
Standardnummer:
ISSN: 1654-3815 (online)
urn:nbn:se:scb-2006-mi30sm0601_pdf
Beställ publikation
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Förfrågningar:
Elizabeth Nyström
08-506 942 54
elizabeth.nystrom@scb.se


Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter