At Statistics Sweden we use cookies so that our website will function well for you. By continuing your surfing on our website you agree to the use of cookies. What is a cookie?

Population statistics

Upcoming publishing: 2016-02-22
Show more

Figures

Population

9 845 155

Number of persons 30 November 2015

1.04 %

from corresponding period previous year

Show more

Tables and graphs

Fixed tables and graphs

Monthly statistics – The whole country

Yearly statistics – The whole country

Yearly statistics – Municipalities, Counties and the whole country

Older statistics (tables from 2005-2011)

Show more

Make your own tables in the Statistical Database

Show more

Read more

News

At the end of the first half of the year, the population amounted to 9 793 172 persons, 4 894 904 women and 4 898 268 men. This is an increase of 20 000 women and 26 000 men since the turn of the year. A population increase has occurred in all counties except Norrbotten and in eight out of ten municipalities. The metropolitan municipalities of Stockholm, Gothenburg and Malmö had the largest increases.

Read the entire statistical news
Books and reports

Title
Type
Date
Show more

About the statistics

Documentation of statistics

The documentation for this survey is available in Swedish only

+46 19 17 60 10
befolkning@scb.se

Find more statistics

Customer adapted statistics

Skräddarsydd statistik

Befolkningsstatistiken finns på olika regionala nivåer, som hela riket, län, kommuner och församlingar. Statistiken kan skräddarsys efter kundens behov eller köpas i form av färdiga tabeller.

BEFPAK

BEFPAK består av färdiga tabeller med befolkningsstatistik och ingår i SCB:s statistikpaket. Statistikpaketen används bl.a. i den regionala och kommunala planeringen och redovisas för län, kommun, församling och delområden i kommuner.

Månadsstatisitk

Månadsstatisitk för den egna kommunen kan beställas i form av färdiga tabeller och levereras varje månad.

Regionala befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser på regional nivå görs på uppdrag till dig som alltid behöver aktuell befolkningsstatistik.

Personalstatistik

Vi skapar tabeller som visar en organisations sammansättning med avseende på mångfald. Uppgifter om anställda, t.ex. anställningsform, avdelning och förvaltning kan kombineras med uppgifter från SCB om utländsk respektive svensk bakgrund och födelseland (grupperad).

Församlingsstatistik

Befolkningsstatistik per helår för församlingar kan beställas. I tabellerna ingår folkmängd fördelad på kön, ålder och civilstånd och befolkningsförändringar fördelat på kön.

Kontaktinformation

För mer information:
befolkning@scb.se

Dessutom kan statistik tas fram för postnummerområden och rutor i olika storlekar eller områden som användarna själva definierar.
För mer information:
regionalt@scb.se

Statistik kan också tas fram för tätorter/småorter.
För mer information:
mark.vatten.gis@scb.se

Simple URL: http://www.scb.se/be0101-en

Sweden | Box 24300, SE 104 51 Stockholm | SE 701 89 Örebro | +46 8 506 940 00 | +46 19 17 60 00