Population statistics

At Statistics Sweden we use cookies so that our website will function well for you. By continuing your surfing on our website you agree to the use of cookies. What is a cookie?

Population statistics

Upcoming publishing: 2015-08-17
Show more

Figures

Population

9 784 445

Number of persons 31 May 2015

1.02 %

from corresponding period previous year

Show more

Tables and graphs

Fixed tables and graphs

Monthly statistics – The whole country

Yearly statistics – The whole country

Yearly statistics – Municipalities, Counties and the whole country

Older statistics (tables from 2005-2011)

Show more

Make your own tables in the Statistical Database

Show more

Read more

News

During 2014, roughly 7 000 unaccompanied minors sought asylum in Sweden, a figure that is 83 percent more than the year before.

Read the entire statistical news

Books and reports

Title
Type
Date
Show more

See also

About the statistics

Documentation of statistics

No documentation available for this survey

+46 19 17 60 10
befolkning@scb.se

Current information

Find more statistics

Customer adapted statistics

Skräddarsydd statistik

Befolkningsstatistiken finns på olika regionala nivåer, som hela riket, län, kommuner och församlingar. Statistiken kan skräddarsys efter kundens behov eller köpas i form av färdiga tabeller.

BEFPAK

BEFPAK består av färdiga tabeller med befolkningsstatistik och ingår i SCB:s statistikpaket. Statistikpaketen används bl.a. i den regionala och kommunala planeringen och redovisas för län, kommun, församling och delområden i kommuner.

Månadsstatisitk

Månadsstatisitk för den egna kommunen kan beställas i form av färdiga tabeller och levereras varje månad.

Regionala befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser på regional nivå görs på uppdrag till dig som alltid behöver aktuell befolkningsstatistik.

Personalstatistik

Vi skapar tabeller som visar en organisations sammansättning med avseende på mångfald. Uppgifter om anställda, t.ex. anställningsform, avdelning och förvaltning kan kombineras med uppgifter från SCB om utländsk respektive svensk bakgrund och födelseland (grupperad).

Församlingsstatistik

Befolkningsstatistik per helår för församlingar kan beställas. I tabellerna ingår folkmängd fördelad på kön, ålder och civilstånd och befolkningsförändringar fördelat på kön.

Kontaktinformation

För mer information:
befolkning@scb.se

Dessutom kan statistik tas fram för postnummerområden och rutor i olika storlekar eller områden som användarna själva definierar.
För mer information:
regionalt@scb.se

Statistik kan också tas fram för tätorter/småorter.
För mer information:
mark.vatten.gis@scb.se

Simple URL: http://www.scb.se/be0101-en

Sweden | Box 24300, SE 104 51 Stockholm | SE 701 89 Örebro | +46 8 506 940 00 | +46 19 17 60 00