Till innehåll på sidan

Avfall

Undersökningar om Avfall

Avfall, uppkommet och behandlat

Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Rapporten innehåller beskrivningar och statistik om uppkommet och behandlat avfall. Uppkommet avfall redovisas på cirka 50 avfallsslag, farligt och icke farligt, för 18 samhällssektorer och hushåll. Behandling av avfall redovisar mängder avfall som till exempel återvunnits, förbränts och deponerats.

Avfall

Miljöskyddskostnader

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Miljöskydd är aktiviteter som har som mål att behandla eller förebygga utsläpp. Kopplat till detta finns kostnader inom områdena luft, vatten, avfall, skydd av mark och grundvatten, buller, biologisk mångfald, skydd mot strålning, forskning och utveckling och övrigt miljöskydd (information och utbildning).

Avfall, Grön ekonomi, Miljö

Förpackningar

Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Förpackningsstatistiken redovisar återvinningsgraden för förpackningar som uppkommer i Sverige varje år. Förpackningar används för att skydda och presentera en vara och kan till exempel tillverkas av papper, plast, metall, trä eller glas.

Avfall