Till innehåll på sidan

SPIN

Undersökningar om SPIN

Prisindex i producent- och importled (PPI)

Statistikansvarig myndighet:

Prisindex i producent- och importled (PPI) visar den genomsnittliga prisutvecklingen i producent- och importledet, totalt och för olika marknader och produktgrupper. Index redovisas enligt produktnomenklaturerna SPIN 2007 och SPIN 2015. Användare av statistiken rekommenderas att använda SPIN 2015. Från och med 2019 kommer index enbart att redovisas enligt SPIN 2015. Med produkter avses både varor och tjänster, och produktgrupper kan bestå av antingen det ena eller det andra, eller både och. Priset som mäts är det pris som svenska producenter erhåller när de säljer sin produkt, respektive det pris som köparen betalar då produkterna kommer in i Sverige.

Avtalsreglering, Index, SPIN