Till innehåll på sidan

Taxeringsvärde

Undersökningar om Taxeringsvärde

Fastighetstaxeringar

Statistikansvarig myndighet:

Statistiken visar taxeringsvärden, antal taxeringsenheter, nybyggnadsår med mera för Sveriges samtliga fastigheter. Uppgifterna bygger på de allmänna, förenklade och särskilda fastighetstaxeringarna som görs av Skatteverket.

Fastigheter, Lokaler, Taxering, Taxeringsvärde