Till innehåll på sidan

Öar

Undersökningar om Öar

Kust, stränder och öar

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver befolknings- och bebyggelsestruktur längs kusterna, på öar samt längs stränder och vattendrag. Uppgifter som redovisas är bland annat kust- och strandlängd, antal öar samt befolkning och byggnader på öar och längs vatten.

Bebyggelse, Befolkning, Kust, Öar