Till innehåll på sidan

Ekologi

Undersökningar om Ekologi

Skörd för ekologisk och konventionell odling

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar bland annat hektarskörd, areal och totalskörd för vete, råg, korn, havre och matpotatis i ekologisk och konventionell odling per län och produktionsområde.

Ekologi, Gödsel, Jordbruk, Odling

Jordbruksmarkens användning

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar bland annat areal spannmål, baljväxter, grönfoder och vall, potatis, sockerbetor och oljeväxter per län och produktionsområde och areal jordbruksmark, åkermark och betesmark, omställd och under omställning till ekologisk produktion per län.

Ekologi, Jordbruk, Odling