Till innehåll på sidan

Elektronisk handel

Undersökningar om Elektronisk handel

It-användning i företag

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar tillgång till och användning av informationsteknik bland företag i Sverige.

Elektronisk handel, It