Till innehåll på sidan

Handel

Undersökningar om Handel

Omsättning inom tjänstesektorn

Statistikansvarig myndighet:

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta omsättningsutvecklingen inom detaljhandeln och kvartalsvis för partihandel och andra tjänstenäringar. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Handel, Index, Omsättning

Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper

Statistikansvarig myndighet:

Statistiken visar hur mycket livsmedel och drycker som säljs inom den svenska handeln totalt och uppdelat på produkter.

Försäljning, Handel, Livsmedel

Utrikeshandel med varor

Statistikansvarig myndighet:

Statistiken visar Sveriges utrikeshandel med varor fördelat efter länder och olika typer av varuindelningar. Kombinerade nomenklaturen (KN) ger mest detaljerad nivå med cirka 9 400 varugrupper. SITC och SPIN är mer översiktliga varuindelningar.

Ekonomi, Handel, Import och export, Utrikeshandel, Varor

Markanvändning i tätorter

Statistikansvarig myndighet:

Statistiken visar arbetsställen och anställda inom handelsområden. Även handelsområdenas arealer redovisas. Handelsområden är sammanhängande bebyggelse där detaljhandel och personbilshandel sker med minst 100 anställda.

Bebyggelse, Handel, Handelsområde, Markanvändning, Tätorter