Till innehåll på sidan

Icke-formell utbildning

Undersökningar om Icke-formell utbildning

Undersökningen om vuxnas deltagande i utbildning

Statistikansvarig myndighet:

Statistiken visar bland annat andel vuxna deltagare i utbildning efter utbildningsnivå, hushållstyp, födelseland, kön och ålder. Undersökningen är gemensam för EU och gjordes första gången i Sverige 2005/2006 och sedan 2012. Jämförbara resultat från EU-länderna publiceras av Eurostat.

Icke-formell utbildning, Personalutbildning, Vuxenutbildning