Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet september 2017 72,6 % 1,3 %-enheter
Arbetslöshet september 2017 6,2 % 0,1 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen september 2017 68,1 % 1,1 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) september 2017 72,9 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) september 2017 6,7 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) september 2017 68,0 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor juli 2017 39 450 -0,1 % 2,0 %
Timlön för arbetare privat sektor juli 2017 163,80 -1,7 % 1,2 %
Befolkning
Folkmängd augusti 2017 10 081 396 0,15 % 1,4 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2016 60 800 26 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 2 2017 767 3 % 9 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll augusti 2017 7,1 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag augusti 2017 4,1 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta augusti 2017 1,58 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring augusti 2017 -0,1 % 2,8 % 2,5 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring augusti 2017 2,8 % 2,5 % -0,1 %
Tjänsteproduktionsindex, månadsförändring augusti 2017 0,1 -1,2 % -0,6 %
Tjänsteproduktionsindex, årsförändring augusti 2017 5,2 5,5 % 3,2 %
Handelsnetto augusti 2017 -5,4
Import av varor augusti 2017 105,3 6,9 %
Export av varor augusti 2017 99,9 13,0 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 2 2017 jämfört med föregående period 1 163 116 mnkr 1,3 % 3,1 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2016 4 404 938
Bruttonationalinkomst (BNI) 2016 4 474 089
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 2 2017 jämfört med samma period föregående år 1 163 116 mnkr 1,3 % 3,1 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2016 444 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2016 451 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) augusti 2017 100,8 index -1,8 % 6,3 %
Industriproduktionsindex (säsongrensat) augusti 2017 100,0 index -1,7 % 7,3 %
Utgifter för it-inköp 2016 55 182 14183 % 8698 %
Utgifter för it-tjänster 2016 65 166
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF september 2017 jämfört med samma period föregående år 211,6 % 0,2 % 2,3 %
Inflationstakt enligt KPI september 2017 jämfört med samma period föregående år 323,6 % 0,1 % 2,1 %
Konsumentprisindex (KPI) september 2017 323,62 0,1 % 2,1 %
Producentprisindex augusti 2017 117,3 % -0,8 % 3,8 %
Importprisindex augusti 2017 110,9 % -1,3 % 3,7 %
Exportprisindex augusti 2017 111,8 % -1,8 % 3,0 %
Hemmamarknadsprisindex augusti 2017 123,1 % 0,0 % 4,3 %
Prisindex för inhemsk tillgång augusti 2017 116,9 % -0,7 % 4,0 %
Tjänsteprisindex kvartal 2 2017 117,4 % 0,5 % 1,7 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar september 2017 32 543 antal bilar -3,1 %