Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet augusti 2018 73,7 % 0,3 %-enheter
Arbetslöshet augusti 2018 6,1 % 0,1 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen augusti 2018 69,2 % 0,2 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) augusti 2018 73,1 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) augusti 2018 6,4 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) augusti 2018 68,5 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor juni 2018 40 580 -0,2 % 2,5 %
Timlön för arbetare privat sektor juni 2018 170,80 -0,1 % 2,3 %
Befolkning
Folkmängd juli 2018 10 182 291 0,10 % 1,2 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2017 64 000 8 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 2 2018 766 -1 % 0 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll juli 2018 6,2 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag juli 2018 5,8 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta juli 2018 1,48 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring juli 2018 -1,0 % -1,2 % 1,3 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring juli 2018 -1,2 % 1,3 % -1,0 %
Handelsnetto juli 2018 0,0
Import av varor juli 2018 108,2 13,4 %
Export av varor juli 2018 108,2 15,6 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 2 2018 jämfört med föregående period 1 208 637 mnkr 0,8 % 2,5 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2017 4 578 899
Bruttonationalinkomst (BNI) 2017 4 643 749
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 2 2018 jämfört med samma period föregående år 1 208 637 mnkr 0,8 % 2,5 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2017 455 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2017 462 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) juli 2018 112,3 index 9,8 % 9,4 %
Utgifter för it-tjänster 2016 65 166
Produktionsvärdeindex juli 2018 110,8 index -0,9 % 1,8 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF augusti 2018 jämfört med samma period föregående år 215,8 -0,2 % 2,2 %
Inflationstakt enligt KPI augusti 2018 jämfört med samma period föregående år 329,6 -0,2 % 2,0 %
Konsumentprisindex (KPI) augusti 2018 329,63 -0,2 % 2,0 %
Producentprisindex juli 2018 112,5 0,9 % 8,4 %
Importprisindex juli 2018 114,5 0,8 % 11,3 %
Exportprisindex juli 2018 113,8 0,6 % 10,0 %
Hemmamarknadsprisindex juli 2018 111,1 1,1 % 6,8 %
Prisindex för inhemsk tillgång juli 2018 112,9 0,9 % 9,1 %
Tjänsteprisindex kvartal 2 2018 102,9 0,4 % 0,7 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar augusti 2018 25 765 -17,9 %