Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet januari 2017 71,4 % 0.4 %-enheter
Arbetslöshet januari 2017 7,3 % -0.2 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen januari 2017 66,2 % 0.5 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) januari 2017 72,2 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) januari 2017 6,9 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) januari 2017 67,3 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor november 2016 39 110 kronor 0.2 % 2.2 %
Timlön för arbetare privat sektor november 2016 164,2 kronor 0.3 % 2.2 %
Befolkning
Folkmängd december 2016 9 995 153 antal personer 0.12 % 1.46 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2016 63 100 antal lägenheter 34 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 4 2016 726 Index 1981=100 0 % 6 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll december 2016 7,2 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag december 2016 5,1 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta december 2016 1,57 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln (säsongrensat) december 2016 117,6 Index 2010=100 -2.9 % 0.6 %
Tjänsteproduktionsindex (säsongrensat) december 2016 123,7 Index 2010=100 1.2 % 4.1 %
Handelsnetto december 2016 1 miljarder kronor
Import av varor december 2016 108,3 miljarder kronor 14.8 %
Export av varor december 2016 109,3 miljarder kronor 11.2 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 3 2016 jämfört med samma period föregående år 2,8 % 0.5 % 2.8 %
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 3 2016 jämfört med föregående period 0,5 % 0.5 % 2.8 %
Bruttonationalinkomst (BNI) 2015 4 245 150 miljoner kronor
Bruttonationalprodukt (BNP) 2015 4 181 103 miljoner kronor
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) december 2016 100 Index 2010=100 -0.5 % 4.7 %
Industriproduktionsindex (säsongrensat) december 2016 96,4 Index 2010=100 -1.8 % -0.9 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt januari 2017 1,4 %
Konsumentprisindex januari 2017 317,5 Index 1980=100 -0.7 % 1.4 %
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) januari 2017 101,5 Index 2015=100 -0.8 % 1.5 %
KPI-KS januari 2017 303,99 Index 1980=100 -0.8 % 1.4 %
KPIF januari 2017 207,38 Index 1987=100 -0.7 % 1.6 %
Producentprisindex december 2016 119,1 Index 2005=100 2.1 % 6.5 %
Importprisindex december 2016 113,5 Index 2005=100 3.4 % 7.8 %
Exportprisindex december 2016 115,1 Index 2005=100 2.5 % 8.1 %
Hemmamarknadsprisindex december 2016 123,4 Index 2005=100 1.5 % 4.8 %
Prisindex för inhemsk tillgång december 2016 118,4 Index 2005=100 2.4 % 6.3 %
Tjänsteprisindex kvartal 4 2016 115,9 Index 2005=100 0.5 % 0.9 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar januari 2017 24 039 antal personbilar 7.4 %