Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet april 2018 72,6 % 0,2 %-enheter
Arbetslöshet april 2018 6,8 % -0,4 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen april 2018 67,7 % 0,5 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) april 2018 72,9 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) april 2018 6,1 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) april 2018 68,4 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor februari 2018 40 160 -0,2 % 2,4 %
Timlön för arbetare privat sektor februari 2018 168,10 0,0 % 2,4 %
Befolkning
Folkmängd mars 2018 10 142 686 0,07 % 1,2 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2017 64 000 8 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 1 2018 777 -1 % 5 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll mars 2018 6,9 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag mars 2018 6,2 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta mars 2018 1,56 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring mars 2018 1,2 % 2,9 % 1,5 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring mars 2018 2,9 % 1,5 % 1,2 %
Handelsnetto mars 2018 2,6
Import av varor mars 2018 119,5 -0,1 %
Export av varor mars 2018 122,1 2,5 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 4 2017 jämfört med föregående period 1 195 930 mnkr 0,9 % 3,3 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2017 4 604 205
Bruttonationalinkomst (BNI) 2017 4 670 713
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 4 2017 jämfört med samma period föregående år 1 195 930 mnkr 0,9 % 3,3 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2017 458 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2017 464 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) mars 2018 106,3 index -1,7 % -1,9 %
Utgifter för it-tjänster 2016 65 166
Produktionsvärdeindex mars 2018 111,0 index 0,0 % 3,7 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF april 2018 jämfört med samma period föregående år 214,0 0,4 % 1,9 %
Inflationstakt enligt KPI april 2018 jämfört med samma period föregående år 327,1 0,4 % 1,7 %
Konsumentprisindex (KPI) april 2018 327,10 0,4 % 1,7 %
Producentprisindex april 2018 109,1 0,6 % 4,9 %
Importprisindex april 2018 109,3 1,9 % 6,5 %
Exportprisindex april 2018 109,5 1,7 % 5,6 %
Hemmamarknadsprisindex april 2018 108,5 -0,6 % 4,1 %
Prisindex för inhemsk tillgång april 2018 109,0 0,6 % 5,4 %
Tjänsteprisindex kvartal 1 2018 102,5 0,4 % 0,8 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar april 2018 35 601 antal bilar 11,8 %