Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet februari 2018 72,2 % 0,2 %-enheter
Arbetslöshet februari 2018 6,3 % -1,1 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen februari 2018 67,7 % 1,0 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) februari 2018 72,9 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) februari 2018 6,3 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) februari 2018 68,3 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor december 2017 40 080 0,1 % 2,5 %
Timlön för arbetare privat sektor december 2017 168,10 0,6 % 2,1 %
Befolkning
Folkmängd januari 2018 10 128 320 0,08 % 1,2 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2016 60 800 26 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 4 2017 785 0 % 8 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll januari 2018 7,0 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag januari 2018 5,9 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta januari 2018 1,55 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring januari 2018 0,1 % 1,2 % 1,2 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring januari 2018 1,2 % 1,2 % 0,1 %
Handelsnetto januari 2018 -1,8
Import av varor januari 2018 116,9 14,4 %
Export av varor januari 2018 115,1 11,6 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 4 2017 jämfört med föregående period 1 195 930 mnkr 0,9 % 3,3 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2017 4 604 205
Bruttonationalinkomst (BNI) 2017 4 670 713
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 4 2017 jämfört med samma period föregående år 1 195 930 mnkr 0,9 % 3,3 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2017 458 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2017 464 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) januari 2018 109,4 index -0,5 % 8,3 %
Utgifter för it-tjänster 2016 65 166
Produktionsvärdeindex januari 2018 111,2 index 0,5 % 4,5 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF februari 2018 jämfört med samma period föregående år 212,5 0,7 % 1,7 %
Inflationstakt enligt KPI februari 2018 jämfört med samma period föregående år 324,9 0,7 % 1,6 %
Konsumentprisindex (KPI) februari 2018 324,87 0,7 % 1,6 %
Producentprisindex januari 2018 107,7 0,8 % 2,5 %
Importprisindex januari 2018 107,4 0,8 % 2,6 %
Exportprisindex januari 2018 107,1 0,8 % 1,9 %
Hemmamarknadsprisindex januari 2018 108,3 0,8 % 3,0 %
Prisindex för inhemsk tillgång januari 2018 107,9 0,9 % 2,9 %
Tjänsteprisindex kvartal 4 2017 117,3 0,0 % 1,2 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar februari 2018 27 815 antal bilar -2,3 %