Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet maj 2018 73,2 % 0,6 %-enheter
Arbetslöshet maj 2018 6,5 % -0,7 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen maj 2018 68,5 % 1,1 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) maj 2018 73,0 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) maj 2018 6,2 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) maj 2018 68,5 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor april 2018 40 360 0,1 % 1,7 %
Timlön för arbetare privat sektor april 2018 169,50 1,0 % 1,6 %
Befolkning
Folkmängd maj 2018 10 161 797 0,09 % 1,2 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2017 64 000 8 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 1 2018 777 -1 % 5 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll maj 2018 6,6 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag maj 2018 6,9 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta maj 2018 1,49 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring maj 2018 0,2 % 3,1 % 1,9 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring maj 2018 3,1 % 1,9 % 0,2 %
Handelsnetto maj 2018 -2,6
Import av varor maj 2018 127,5 11,9 %
Export av varor maj 2018 124,9 8,4 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 1 2018 jämfört med föregående period 1 156 835 mnkr 0,7 % 3,3 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2017 4 599 633
Bruttonationalinkomst (BNI) 2017 4 666 810
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 1 2018 jämfört med samma period föregående år 1 156 835 mnkr 0,7 % 3,3 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2017 457 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2017 464 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) maj 2018 107,1 index -1,8 % 1,4 %
Utgifter för it-tjänster 2016 65 166
Produktionsvärdeindex maj 2018 111,6 index 1,1 % 4,0 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF juni 2018 jämfört med samma period föregående år 215,1 0,3 % 2,2 %
Inflationstakt enligt KPI juni 2018 jämfört med samma period föregående år 328,6 0,2 % 2,1 %
Konsumentprisindex (KPI) juni 2018 328,62 0,2 % 2,1 %
Producentprisindex maj 2018 110,6 1,4 % 6,3 %
Importprisindex maj 2018 112,7 3,1 % 9,6 %
Exportprisindex maj 2018 112,4 2,6 % 7,8 %
Hemmamarknadsprisindex maj 2018 108,8 0,3 % 4,9 %
Prisindex för inhemsk tillgång maj 2018 110,9 1,7 % 7,4 %
Tjänsteprisindex kvartal 1 2018 102,5 0,4 % 0,8 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar juni 2018 67 553 antal bilar 69,4 %