Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet juni 2017 74,8 % 0,5 %-enheter
Arbetslöshet juni 2017 7,4 % -0,2 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen juni 2017 69,3 % 0,7 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) juni 2017 72,6 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) juni 2017 6,6 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) juni 2017 67,8 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor maj 2017 39 450 1,7 % -0,1 %
Timlön för arbetare privat sektor maj 2017 166,20 1,1 % 0,0 %
Befolkning
Folkmängd juni 2017 10 053 061 0,09 % 1,5 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2016 60 800 26 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 1 2017 742 2 % 8 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll juni 2017 7,1 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag juni 2017 3,5 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta juni 2017 1,57 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring juni 2017 0,2 % 3,5 % 3,0 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring juni 2017 3,5 % 3,0 % 0,2 %
Tjänsteproduktionsindex, månadsförändring juni 2017 0,2 0,3 % -0,8 %
Tjänsteproduktionsindex, årsförändring juni 2017 3,7 5,9 % 1,2 %
Handelsnetto juni 2017 4,2
Import av varor juni 2017 109,8 6,1 %
Export av varor juni 2017 114,0 10,4 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 2 2017 jämfört med föregående period 1 164 017 mnkr 1,7 % 4,0 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2016 4 375 176
Bruttonationalinkomst (BNI) 2016 4 451 378
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 2 2017 jämfört med samma period föregående år 1 164 017 mnkr 1,7 % 4,0 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2016 441 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2016 449 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) juni 2017 101,4 index -1,2 % 4,4 %
Industriproduktionsindex (säsongrensat) juni 2017 102,8 index 0,8 % 8,5 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt juli 2017 2,2 %
Konsumentprisindex juli 2017 323,69 0,5 % 2,2 %
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) juli 2017 103,59 0,6 % 2,3 %
KPI-KS juli 2017 309,77 0,4 % 2,1 %
KPIF juli 2017 211,54 0,6 % 2,4 %
Producentprisindex juni 2017 117,6 % -0,8 % 4,8 %
Importprisindex juni 2017 111,7 % -0,6 % 5,9 %
Exportprisindex juni 2017 113,4 % -1,0 % 5,8 %
Hemmamarknadsprisindex juni 2017 122,2 % -0,4 % 3,8 %
Prisindex för inhemsk tillgång juni 2017 116,9 % -0,5 % 4,8 %
Tjänsteprisindex kvartal 1 2017 116,8 % 1,3 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar juli 2017 26 164 antal bilar 2,0 %