Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet mars 2017 72,1 % 0.3 %-enheter
Arbetslöshet mars 2017 6,8 % -0.9 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen mars 2017 67,2 % 1 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) mars 2017 72,5 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) mars 2017 6,6 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) mars 2017 67,7 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor februari 2017 39 240 kronor 0 % 2.3 %
Timlön för arbetare privat sektor februari 2017 164,3 kronor 0 % 2 %
Befolkning
Folkmängd februari 2017 10 014 873 antal personer 0.07 % 1.5 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2016 63 100 antal lägenheter 34 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 1 2017 742 Index 1981=100 2 % 8 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll februari 2017 7,2 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag februari 2017 4,9 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta februari 2017 1,58 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring mars 2017 -0,4 % Jämfört med föregående månad. Säsongrensade värden. 1.9 % 2.2 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring mars 2017 1,9 % Jämfört med motsvarande månad föregående år. Kalenderkorrigerade värden. 2.2 % -0.4 %
Tjänsteproduktionsindex, månadsförändring februari 2017 -0,7 % Jämfört med föregående månad. Säsongrensade värden. -1.1 % -1.1 %
Tjänsteproduktionsindex, årsförändring februari 2017 5,3 % Jämfört med motsvarande månad föregående år. Kalenderkorrigerade värden. -0.3 % 0.1 %
Handelsnetto mars 2017 -0,8 miljarder kronor
Import av varor mars 2017 120 miljarder kronor 17.6 %
Export av varor mars 2017 119,2 miljarder kronor 14.8 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 4 2016 jämfört med föregående period 1 % 1 % 2.3 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2016 4 378 578 miljoner kronor
Bruttonationalinkomst (BNI) 2016 4 448 683 miljoner kronor
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 4 2016 jämfört med samma period föregående år 2,3 % 1 % 2.3 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2016 441 tusen kronor 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2016 448 tusen kronor 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) februari 2017 104,7 Index 2010=100 7.9 % 12 %
Industriproduktionsindex (säsongrensat) februari 2017 101 Index 2010=100 0.2 % 4.1 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt mars 2017 1,3 %
Konsumentprisindex mars 2017 319,68 Index 1980=100 0 % 1.3 %
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) mars 2017 102,25 Index 2015=100 0 % 1.4 %
KPI-KS mars 2017 306,18 Index 1980=100 0 % 1.3 %
KPIF mars 2017 208,82 Index 1987=100 0 % 1.5 %
Producentprisindex mars 2017 118,8 Index 2005=100 -0.1 % 6.5 %
Importprisindex mars 2017 111,7 Index 2005=100 -0.7 % 6.7 %
Exportprisindex mars 2017 113,7 Index 2005=100 0 % 7.5 %
Hemmamarknadsprisindex mars 2017 124,3 Index 2005=100 -0.1 % 5.5 %
Prisindex för inhemsk tillgång mars 2017 117,9 Index 2005=100 -0.4 % 6 %
Tjänsteprisindex kvartal 4 2016 115,9 Index 2005=100 0.5 % 0.9 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar mars 2017 39 476 antal personbilar 9.5 %