Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet maj 2017 72,6 % 0,2 %-enheter
Arbetslöshet maj 2017 7,2 % -0,4 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen maj 2017 67,4 % 0,5 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) maj 2017 72,6 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) maj 2017 6,7 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) maj 2017 67,8 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor mars 2017 39 190 kronor 0,0 % 2,2 %
Timlön för arbetare privat sektor mars 2017 163,4 kronor -0,5 % 1,1 %
Befolkning
Folkmängd april 2017 10 032 357 antal personer 0,08 % 1,5 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2016 63 100 antal lägenheter 34 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 1 2017 742 index 2 % 8 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll maj 2017 6,9 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag maj 2017 4,7 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta maj 2017 1,57 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring maj 2017 0,4 % 2,4 % 2,9 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring maj 2017 2,4 % 2,9 % 0,4 %
Tjänsteproduktionsindex, månadsförändring april 2017 0,0 1,7 % 0,8 %
Tjänsteproduktionsindex, årsförändring april 2017 3,5 5,1 % 3,6 %
Handelsnetto maj 2017 2,8 miljarder kronor
Import av varor maj 2017 111,2 miljarder kronor 11,3 %
Export av varor maj 2017 114,0 miljarder kronor 18,4 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 1 2017 jämfört med föregående period 1 094 652 mnkr 0,4 % 2,2 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2016 4 375 176
Bruttonationalinkomst (BNI) 2016 4 451 378
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 1 2017 jämfört med samma period föregående år 1 094 652 mnkr 0,4 % 2,2 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2016 441 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2016 449 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) april 2017 100,9 index -4,0 % 4,4 %
Industriproduktionsindex (säsongrensat) april 2017 98,8 index -2,4 % 0,8 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt maj 2017 1,7 %
Konsumentprisindex maj 2017 321,74 % 0,1 % 1,7 %
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) maj 2017 102,89 % 0,0 % 1,8 %
KPI-KS maj 2017 308,24 % 0,1 % 1,8 %
KPIF maj 2017 210,18 % 0,1 % 1,9 %
Producentprisindex maj 2017 118,5 % 0,0 % 7,2 %
Importprisindex maj 2017 112,4 % 0,3 % 8,4 %
Exportprisindex maj 2017 114,6 % 0,5 % 9,2 %
Hemmamarknadsprisindex maj 2017 122,7 % -0,6 % 5,1 %
Prisindex för inhemsk tillgång maj 2017 117,5 % -0,2 % 6,7 %
Tjänsteprisindex kvartal 1 2017 116,8 % 1,3 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar maj 2017 37 151 antal bilar 1,5 %