Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet november 2016 71,7 % 0.3 %-enheter
Arbetslöshet november 2016 6,2 % 0 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen november 2016 67,3 % 0.4 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) november 2016 72,1 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) november 2016 6,8 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) november 2016 67,2 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor oktober 2016 38 970 kronor 0.4 % 1.9 %
Timlön för arbetare privat sektor oktober 2016 163,7 kronor 0.9 % 2.2 %
Befolkning
Folkmängd november 2016 9 981 799 antal personer 0.14 % 1.38 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2015 45 250 antal lägenheter 26 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 3 2016 725 Index 1981=100 3 % 9 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll november 2016 7,2 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag november 2016 5,2 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta november 2016 1,57 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln november 2016 120,6 Index 2010=100 0.9 % 3.6 %
Tjänsteproduktionsindex november 2016 122 Index 2010=100 0.4 % 3.7 %
Handelsnetto november 2016 -1,1 miljarder kronor
Import av varor november 2016 114,5 miljarder kronor 8.5 %
Export av varor november 2016 113,4 miljarder kronor 13.1 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 3 2016 jämfört med samma period föregående år 2,8 % 0.5 % 2.8 %
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 3 2016 jämfört med föregående period 0,5 % 0.5 % 2.8 %
Bruttonationalinkomst (BNI) 2015 4 245 150 miljoner kronor
Bruttonationalprodukt (BNP) 2015 4 181 103 miljoner kronor
Näringsverksamhet
Industrins orderingång november 2016 100,2 Index 2010=100 0 % -3.1 %
Industriproduktionsindex november 2016 98,5 Index 2010=100 1.2 % 0.1 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt december 2016 1,7 %
Konsumentprisindex december 2016 319,68 Index 1980=100 0.5 % 1.7 %
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) december 2016 102,28 Index 2015=100 0.5 % 1.7 %
KPI-KS december 2016 306,59 Index 1980=100 0.5 % 1.6 %
KPIF december 2016 208,82 Index 1987=100 0.5 % 1.9 %
Producentprisindex november 2016 116,7 Index 2005=100 1.3 % 3.6 %
Importprisindex november 2016 109,8 Index 2005=100 1 % 3 %
Exportprisindex november 2016 112,3 Index 2005=100 1.5 % 3.9 %
Hemmamarknadsprisindex november 2016 121,6 Index 2005=100 1.1 % 3.4 %
Prisindex för inhemsk tillgång november 2016 115,6 Index 2005=100 1 % 3.2 %
Tjänsteprisindex kvartal 3 2016 115,3 Index 2005=100 0.3 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar december 2016 37 851 antal personbilar 10.4 %