Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

30 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-04-26 Statistiska centralbyrån
2015/2016 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-04-26 Statistiska centralbyrån
April 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-04-26 Konjunkturinstitutet
April 2016 April 2017 Rapport 2017-04-26 Konjunkturinstitutet
2016 Statistiknyhet 2017-04-26 Trafikanalys
Mars 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-04-27 Statistiska centralbyrån
Oktober 2016 Tabell och diagram 2017-04-27 Statens skolverk
2016 Tabell och diagram 2017-04-27 Statistiska centralbyrån
Höstterminen 2016 Tabell och diagram 2017-04-27 Statens skolverk
Ekosystemräkenskaper 2015 Rapport
Tabell och diagram
2017-04-27 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto Mars 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-04-27 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor Februari 2017 Databas
Tabell och diagram
2017-04-27 Statistiska centralbyrån
2016 Databas
SM
Tabell och diagram
2017-04-28 Statistiska centralbyrån
2016 Tabell och diagram 2017-04-28 Statistiska centralbyrån
Mars 2017 SM 2017-04-28 Statistiska centralbyrån
2015 Databas
SM
Tabell och diagram
2017-04-28 Statistiska centralbyrån
Januari 2017 SM 2017-04-28 Statistiska centralbyrån
Februari 2017 Databas
SM
Tabell och diagram
2017-04-28 Statistiska centralbyrån
Februari 2017 Databas
SM
Tabell och diagram
2017-04-28 Statistiska centralbyrån
Februari 2017 Databas
SM
Tabell och diagram
2017-04-28 Statistiska centralbyrån