Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

43 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
4:e kvartalet 2016 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-02-23 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2016 Databas
SM
Tabell och diagram
2017-02-23 Statistiska centralbyrån
2016 SM
Statistiknyhet
2017-02-23 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2016 Databas
SM
Tabell och diagram
2017-02-23 Statistiska centralbyrån
Särskild fastighetstaxering 2016 Databas
Statistiknyhet
2017-02-23 Statistiska centralbyrån
Januari 2017 Tabell och diagram 2017-02-23 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2016 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-02-23 Statistiska centralbyrån
Januari 2017 SM 2017-02-24 Statistiska centralbyrån
Februari 2017 Tabell och diagram 2017-02-24 Konjunkturinstitutet
Februari 2016 Februari 2017 Rapport 2017-02-24 Konjunkturinstitutet
201M02 Februari 2017 Databas 2017-02-24 Konjunkturinstitutet
2016 Rapport 2017-02-24 Domstolsverket
2015 Databas
Statistiknyhet
2017-02-24 Statistiska centralbyrån
Januari 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-02-27 Statistiska centralbyrån
Fordringar och skulder i utlandet 4:e kvartalet 2016 Databas 2017-02-27 Statistiska centralbyrån
Tema: Latent arbetssökande 4:e kvartalet 2016 SM
Statistiknyhet
2017-02-27 Statistiska centralbyrån
Januari 2017 Databas 2017-02-27 Statistiska centralbyrån
2016 Rapport
Tabell och diagram
2017-02-27 Socialstyrelsen
2016 Tabell och diagram 2017-02-28 Pensionsmyndigheten
Detaljhandeln Januari 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-02-28 Statistiska centralbyrån