Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

23 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Mars 2017 Databas 2017-05-02 Statistiska centralbyrån
2016 Databas 2017-05-02 Statistiska centralbyrån
Mars 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-05-02 Statistiska centralbyrån
2012 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-05-03 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Arbetsmarknad 2015 Databas 2017-05-03 Statistiska centralbyrån
April 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-05-03 Statistiska centralbyrån
Oktober 2016 Tabell och diagram 2017-05-03 Statens skolverk
April 2017 Tidskrift 2017-05-03 Statistiska centralbyrån
2016 Tabell och diagram 2017-05-04 Statistiska centralbyrån
2015 SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-05-04 Statistiska centralbyrån
2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-05-04 Statistiska centralbyrån
2016 Databas
Tabell och diagram
2017-05-04 Statistiska centralbyrån
Mars 2017 Databas
Tabell och diagram
2017-05-05 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2017 Databas 2017-05-05 Statistiska centralbyrån
2016 Databas
SM
Statistiknyhet
2017-05-05 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
Mars 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-05-05 Statistiska centralbyrån
Boende 2015 Databas 2017-05-05 Statistiska centralbyrån
Hälsa 2015 Databas 2017-05-05 Statistiska centralbyrån
Restaurangindex Mars 2017 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-05-05 Statistiska centralbyrån
Utsläpp till luft 4:e kvartalet 2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-05-05 Statistiska centralbyrån