Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

30 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
1:a kvartalet 2016 Tabell och diagram 2017-06-26 Försäkringskassan
2016 Rapport 2017-06-26 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto Maj 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-06-27 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor April 2017 Tabell och diagram 2017-06-27 Statistiska centralbyrån
2016 Databas
SM
Statistiknyhet
2017-06-27 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
2016 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-06-27 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Statistiska centralbyrån
Maj 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-06-27 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2017 Rapport
Tabell och diagram
2017-06-27 Trafikanalys
2016 SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-06-28 Statistiska centralbyrån
Inkomstrapport - individer och hushåll 2015 Rapport 2017-06-29 Statistiska centralbyrån
2016 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-06-29 Trafikanalys
2016 Databas
Statistiknyhet
2017-06-29 Statistiska centralbyrån
Maj 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-06-29 Statistiska centralbyrån
Finansiella indikatorer enligt IMF 1:a kvartalet 2017 Databas 2017-06-29 Statistiska centralbyrån
2015-2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-06-29 Statistiska centralbyrån
Maj 2017 Databas 2017-06-29 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln Maj 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-06-29 Statistiska centralbyrån
E-handelsindex Maj 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-06-29 Statistiska centralbyrån
April 2017 Databas
SM
Tabell och diagram
2017-06-30 Statistiska centralbyrån
April 2017 Databas
SM
Tabell och diagram
2017-06-30 Statistiska centralbyrån