Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

43 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Utländskt ägande av fritidshus i Sverige 2016 Statistiknyhet 2017-03-23 Statistiska centralbyrån
Februari 2017 Tabell och diagram 2017-03-23 Statistiska centralbyrån
Oktober 2016 Tabell och diagram 2017-03-23 Statens skolverk
Oktober 2016 Tabell och diagram 2017-03-23 Statens skolverk
4:e kvartalet 2016 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-03-23 Statistiska centralbyrån
Nationalförmögenhet 1980-2015 Databas 2017-03-23 Statistiska centralbyrån
2016 Databas
Tabell och diagram
2017-03-23 Statistiska centralbyrån
2016 Databas
SM
2017-03-23 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
2016 Rapport
Tabell och diagram
2017-03-23 Socialstyrelsen
Oktober 2016 Tabell och diagram 2017-03-23 Statens skolverk
Oktober 2016 Tabell och diagram 2017-03-23 Statens skolverk
4:a kvartalet 2016 Tabell och diagram 2017-03-24 Försäkringskassan
2016 Tabell och diagram 2017-03-24 Försäkringskassan
2016 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-03-24 Statistiska centralbyrån
December 2016 Databas
Tabell och diagram
2017-03-24 Statistiska centralbyrån
Februari 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-03-27 Statistiska centralbyrån
Finansiella indikatorer enligt IMF 4:e kvartalet 2016 Databas 2017-03-27 Statistiska centralbyrån
2016 2006-2016 Databas 2017-03-27 Socialstyrelsen
2016 Rapport
Tabell och diagram
2017-03-27 Socialstyrelsen
Februari 2017 Databas 2017-03-27 Statistiska centralbyrån