Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

24 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Oktober 2014-2017 Tabell och diagram 2018-10-22 Statistiska centralbyrån
Oktober 1995-2013 Tabell och diagram 2018-10-22 Statistiska centralbyrån
Oktober 1996-2018 Databas 2018-10-22 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2018 Rapport
Tabell och diagram
2018-10-22 Trafikanalys
Vårterminen 2018 Tabell och diagram 2018-10-23 Statens skolverk
September 2018 Tabell och diagram 2018-10-23 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2018 Databas
Statistiknyhet
2018-10-23 Skogsstyrelsen
2017 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2018-10-24 Socialstyrelsen
Miljöräkenskaper 2016 Rapport 2018-10-24 Statistiska centralbyrån
September 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-10-25 Statistiska centralbyrån
Oktober 2018 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-10-25 Konjunkturinstitutet
Läsår 2017/2018 Tabell och diagram 2018-10-25 Statistiska centralbyrån
Vårterminen 2018 Tabell och diagram 2018-10-25 Statens skolverk
Juli 2018 Tabell och diagram 2018-10-25 Statens skolverk
Utsläpp till luft 2:a kvartalet 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-10-25 Statistiska centralbyrån
September 2018 Databas 2018-10-25 Statistiska centralbyrån
September 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-10-25 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln September 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-10-26 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor Augusti 2018 Databas
Tabell och diagram
2018-10-26 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto September 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-10-26 Statistiska centralbyrån