Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

1106 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
November 2016 Databas
SM
2017-01-18 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
2013-2015 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-01-18 Havs- och vattenmyndigheten
November 2016 Tabell och diagram 2017-01-18 Statistiska centralbyrån
December 2016 Databas
Statistiknyhet
2017-01-18 Statistiska centralbyrån
3:a kvartalet 2016 Databas
Statistiknyhet
2017-01-20 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Utbildning 2015 Databas 2017-01-20 Statistiska centralbyrån
4:a kvartalet 2016 Rapport
Tabell och diagram
2017-01-23 Trafikanalys
December 2016 Tabell och diagram 2017-01-23 Försäkringskassan
1987-2015 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2017-01-23 Socialstyrelsen
December 2016 Tabell och diagram 2017-01-23 Statistiska centralbyrån
2015 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2017-01-24 Socialstyrelsen
Effekter för hushållens ekonomi i statens budgeten 2017 2014-2019 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-01-24 Statistiska centralbyrån
December 2016 Tabell och diagram 2017-01-25 Försäkringskassan
2016 Tabell och diagram 2017-01-25 Försäkringskassan
2016 Tabell och diagram 2017-01-25 Försäkringskassan
Fritid 2014-2015 2014-2015 Rapport
Statistiknyhet
2017-01-25 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor November 2016 Databas
Tabell och diagram
2017-01-26 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto December 2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-01-26 Statistiska centralbyrån
2016 Databas
SM
Statistiknyhet
2017-01-26 Skogsstyrelsen
4:a kvartalet 2016 Databas 2017-01-26 Skogsstyrelsen