Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

16 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2017 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-06-19 Myndigheten för kulturanalys
2017 Tabell och diagram 2018-06-19 Statistiska centralbyrån
2017 Databas
Tabell och diagram
2018-06-19 Statistiska centralbyrån
Maj 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-06-19 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2018 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-06-19 Trafikanalys
2017 Tabell och diagram 2018-06-19 Statens skolverk
Nationalförmögenhet 1980-2017 Databas 2018-06-20 Statistiska centralbyrån
Juni 2018 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-06-20 Konjunkturinstitutet
2017 Databas
Tabell och diagram
2018-06-20 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-06-20 Statistiska centralbyrån
2017 Databas
Rapport
Statistiknyhet
2018-06-20 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
2017 Rapport
Tabell och diagram
2018-06-20 Trafikanalys
2017 Databas
SM
2018-06-20 Statistiska centralbyrån
2017 Rapport
Tabell och diagram
2018-06-21 Trafikanalys
2017 Tabell och diagram 2018-06-21 Statens skolverk
Maj 2018 Tabell och diagram 2018-06-21 Statistiska centralbyrån