Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

25 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2:a kvartalet 2018 Databas
Statistiknyhet
2018-08-21 Skogsstyrelsen
2:a kvartalet 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-08-22 Statistiska centralbyrån
2017 Databas
SM
Statistiknyhet
2018-08-22 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
Juli 2018 Tabell och diagram 2018-08-23 Statens skolverk
2:a kvartalet 2018 Databas
SM
Tabell och diagram
2018-08-23 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2018 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-08-23 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2018 Databas
SM
Tabell och diagram
2018-08-23 Statistiska centralbyrån
Juli 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-08-23 Statistiska centralbyrån
2017 SM
Tabell och diagram
2018-08-23 Statistiska centralbyrån
Juli 2018 Tabell och diagram 2018-08-23 Statistiska centralbyrån
Juli 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-08-24 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2018 Databas
Tabell och diagram
2018-08-24 Statistiska centralbyrån
Juli 2018 Databas 2018-08-27 Statistiska centralbyrån
Tjänstesektorn exkl. detaljhandeln 2:a kvartalet 2018 Databas 2018-08-27 Statistiska centralbyrån
2017 Databas
SM
2018-08-27 Statistiska centralbyrån
Juli 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-08-27 Statistiska centralbyrån
Fordringar och skulder i utlandet 2:a kvartalet 2018 Databas 2018-08-27 Statistiska centralbyrån
Lagerkorrigerad PVI 2:a kvartalet 2018 Databas 2018-08-27 Statistiska centralbyrån
2017 Databas
SM
Statistiknyhet
2018-08-28 Skogsstyrelsen
Export och import av varor Juni 2018 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-08-28 Statistiska centralbyrån