Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

5 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Augusti 2018 Tabell och diagram 2018-10-05 Statistiska centralbyrån
September 2018 Tabell och diagram 2018-11-12 Statistiska centralbyrån
Kvartal 3 på riket, län och kommun 3:e kvartalet 2018 Tabell och diagram 2018-11-12 Statistiska centralbyrån
Kvartal 1-3 på riket, län och kommun 2018-2018 Tabell och diagram 2018-11-12 Statistiska centralbyrån
Oktober 2018 Tabell och diagram 2018-12-07 Statistiska centralbyrån