Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

37 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Svenska portföljaktier December 2017 Databas 2018-02-13 Statistiska centralbyrån
Depåstockar December 2017 Databas 2018-02-13 Statistiska centralbyrån
Direktinvesteringar 2016 Databas
Statistiknyhet
2018-03-05 Statistiska centralbyrån
Portföljinvesteringar 4:e kvartalet 2017 Databas 2018-03-05 Statistiska centralbyrån
Sveriges tillgångar och skulder 4:e kvartalet 2017 Databas 2018-03-05 Statistiska centralbyrån
Bytesbalans, finansiell balans 4:e kvartalet 2017 Databas
Statistiknyhet
2018-03-05 Statistiska centralbyrån
Depåstockar Januari 2018 Databas 2018-03-16 Statistiska centralbyrån
Svenska portföljaktier Januari 2018 Databas 2018-03-16 Statistiska centralbyrån
Depåstockar Februari 2018 Databas 2018-04-13 Statistiska centralbyrån
Svenska portföljaktier Februari 2018 Databas 2018-04-13 Statistiska centralbyrån
Svenska portföljaktier Mars 2018 Databas 2018-05-14 Statistiska centralbyrån
Depåstockar Mars 2018 Databas 2018-05-14 Statistiska centralbyrån
Bytesbalans, finansiell balans 1:a kvartalet 2018 Databas
Statistiknyhet
2018-06-04 Statistiska centralbyrån
Sveriges tillgångar och skulder 1:a kvartalet 2018 Databas 2018-06-04 Statistiska centralbyrån
Portföljinvesteringar 1:a kvartalet 2018 Databas 2018-06-04 Statistiska centralbyrån
Depåstockar April 2018 Databas 2018-06-13 Statistiska centralbyrån
Svenska portföljaktier April 2018 Databas 2018-06-13 Statistiska centralbyrån
Svenska portföljaktier Maj 2018 Databas 2018-07-16 Statistiska centralbyrån
Depåstockar Maj 2018 Databas 2018-07-16 Statistiska centralbyrån
Svenska portföljaktier Juni 2018 Databas 2018-08-13 Statistiska centralbyrån