Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

16 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Portföljinvesteringar 2:a kvartalet 2017 Databas 2017-09-01 Statistiska centralbyrån
Bytesbalans, finansiell balans 2:a kvartalet 2017 Databas
Statistiknyhet
2017-09-01 Statistiska centralbyrån
Sveriges tillgångar och skulder 2:a kvartalet 2017 Databas 2017-09-01 Statistiska centralbyrån
Svenska portföljaktier Juli 2017 Databas 2017-09-13 Statistiska centralbyrån
Depåstockar Juli 2017 Databas 2017-09-13 Statistiska centralbyrån
2:a halvåret 2016 Databas
Statistiknyhet
2017-09-29 Statistiska centralbyrån
Svenska portföljaktier Augusti 2017 Databas 2017-10-16 Statistiska centralbyrån
Depåstockar Augusti 2017 Databas 2017-10-16 Statistiska centralbyrån
Svenska portföljaktier September 2017 Databas 2017-11-13 Statistiska centralbyrån
Depåstockar September 2017 Databas 2017-11-13 Statistiska centralbyrån
Bytesbalans, finansiell balans 3:e kvartalet 2017 Databas
Statistiknyhet
2017-12-01 Statistiska centralbyrån
Sveriges tillgångar och skulder 3:e kvartalet 2017 Databas 2017-12-01 Statistiska centralbyrån
Portföljinvesteringar 3:e kvartalet 2017 Databas 2017-12-01 Statistiska centralbyrån
Svenska portföljaktier Oktober 2017 Databas 2017-12-14 Statistiska centralbyrån
Depåstockar Oktober 2017 Databas 2017-12-14 Statistiska centralbyrån
Direktinvesteringar 2016 Databas
Statistiknyhet
2017-12-15 Statistiska centralbyrån