Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

8 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Svenska portföljaktier September 2017 Databas 2017-11-13 Statistiska centralbyrån
Depåstockar September 2017 Databas 2017-11-13 Statistiska centralbyrån
Bytesbalans, finansiell balans 3:e kvartalet 2017 Databas
Statistiknyhet
2017-12-01 Statistiska centralbyrån
Sveriges tillgångar och skulder 3:e kvartalet 2017 Databas 2017-12-01 Statistiska centralbyrån
Portföljinvesteringar 3:e kvartalet 2017 Databas 2017-12-01 Statistiska centralbyrån
Svenska portföljaktier Oktober 2017 Databas 2017-12-14 Statistiska centralbyrån
Depåstockar Oktober 2017 Databas 2017-12-14 Statistiska centralbyrån
Direktinvesteringar 2016 Databas
Statistiknyhet
2017-12-15 Statistiska centralbyrån