Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

10 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Svenska portföljaktier Augusti 2018 Databas 2018-10-15 Statistiska centralbyrån
Depåstockar Augusti 2018 Databas 2018-10-15 Statistiska centralbyrån
Svenska portföljaktier September 2018 Databas 2018-11-13 Statistiska centralbyrån
Depåstockar September 2018 Databas 2018-11-13 Statistiska centralbyrån
Sveriges tillgångar och skulder 3:e kvartalet 2018 Databas 2018-12-04 Statistiska centralbyrån
Bytesbalans, finansiell balans 3:e kvartalet 2018 Databas
Statistiknyhet
2018-12-04 Statistiska centralbyrån
Portföljinvesteringar 3:e kvartalet 2018 Databas 2018-12-04 Statistiska centralbyrån
Depåstockar Oktober 2018 Databas 2018-12-14 Statistiska centralbyrån
Svenska portföljaktier Oktober 2018 Databas 2018-12-14 Statistiska centralbyrån
Direktinvesteringar 2017 Databas
Statistiknyhet
2018-12-14 Statistiska centralbyrån