Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

26 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Varuexportens och varuimportens volymutveckling 4:e kvartalet 2017 Databas
SM
Statistiknyhet
2018-02-27 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor December 2017 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-02-27 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto Januari 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-02-27 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor Januari 2018 Databas
Tabell och diagram
2018-03-27 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto Februari 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-03-27 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor Februari 2018 Databas
Tabell och diagram
2018-04-26 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto Mars 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-04-26 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor Mars 2018 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-05-28 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto April 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-05-28 Statistiska centralbyrån
Varuexportens och varuimportens volymutveckling 1:a kvartalet 2018 Databas
SM
Statistiknyhet
2018-05-28 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor April 2018 Databas
Tabell och diagram
2018-06-28 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto Maj 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-06-28 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor Maj 2018 Databas
Tabell och diagram
2018-07-27 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto Juni 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-07-27 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor Juni 2018 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-08-28 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto Juli 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-08-28 Statistiska centralbyrån
Varuexportens och varuimportens volymutveckling 2:a kvartalet 2018 Databas
SM
Statistiknyhet
2018-08-28 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor Juli 2018 Databas
Tabell och diagram
2018-09-26 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto Augusti 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-09-26 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor Augusti 2018 Databas
Tabell och diagram
2018-10-26 Statistiska centralbyrån