Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

16 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
1:a kvartalet 2017 SM
Statistiknyhet
2017-05-16 Statistiska centralbyrån
April 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-05-23 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2017 SM
Statistiknyhet
2017-05-30 Statistiska centralbyrån
Maj 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-06-20 Statistiska centralbyrån
Juni 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-07-27 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2017 Databas
Tabell och diagram
2017-07-27 Statistiska centralbyrån
Juli 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-08-24 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2017 SM
Statistiknyhet
2017-08-29 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2017 SM
Statistiknyhet
2017-09-12 Statistiska centralbyrån
Augusti 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-09-14 Statistiska centralbyrån
September 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-10-19 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2017 Databas
Tabell och diagram
2017-10-19 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2017 SM
Statistiknyhet
2017-11-07 Statistiska centralbyrån
Oktober 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-11-16 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2017 SM
Statistiknyhet
2017-11-21 Statistiska centralbyrån
November 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-12-14 Statistiska centralbyrån