Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

8 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Mars 2017 Tabell och diagram 2017-05-17 Statistiska centralbyrån
April 2017 Tabell och diagram 2017-06-16 Statistiska centralbyrån
Maj 2017 Tabell och diagram 2017-07-17 Statistiska centralbyrån
Juni 2017 Tabell och diagram 2017-08-17 Statistiska centralbyrån
Juli 2017 Tabell och diagram 2017-09-18 Statistiska centralbyrån
Augusti 2017 Tabell och diagram 2017-10-17 Statistiska centralbyrån
September 2017 Tabell och diagram 2017-11-17 Statistiska centralbyrån
Oktober 2017 Tabell och diagram 2017-12-18 Statistiska centralbyrån