Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

11 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Detaljhandeln Augusti 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-09-28 Statistiska centralbyrån
Restaurangindex Augusti 2017 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-10-05 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion Augusti 2017 Databas
Statistiknyhet
2017-10-09 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln September 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-10-27 Statistiska centralbyrån
Restaurangindex September 2017 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-11-06 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion September 2017 Databas
Statistiknyhet
2017-11-08 Statistiska centralbyrån
Tjänstesektorn exkl. detaljhandeln 3:e kvartalet 2017 Databas
Tabell och diagram
2017-11-20 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln Oktober 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-11-28 Statistiska centralbyrån
Restaurangindex Oktober 2017 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-12-05 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion Oktober 2017 Databas
Statistiknyhet
2017-12-07 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln November 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-12-22 Statistiska centralbyrån