Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

38 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Detaljhandeln December 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-01-26 Statistiska centralbyrån
Restaurangindex December 2017 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-02-06 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion December 2017 Databas
Statistiknyhet
2018-02-09 Statistiska centralbyrån
Tjänstesektorn exkl. detaljhandeln 4:e kvartalet 2017 Databas 2018-02-21 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln Januari 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-02-28 Statistiska centralbyrån
Restaurangindex Januari 2018 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-03-06 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion Januari 2018 Databas
Statistiknyhet
2018-03-09 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln Februari 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-03-28 Statistiska centralbyrån
Restaurangindex Februari 2018 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-04-05 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion Februari 2018 Databas
Statistiknyhet
2018-04-10 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln Mars 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-04-27 Statistiska centralbyrån
Restaurangindex Mars 2018 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-05-04 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion Mars 2018 Databas
Statistiknyhet
2018-05-09 Statistiska centralbyrån
Tjänstesektorn exkl. detaljhandeln 1:a kvartalet 2018 Databas 2018-05-23 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln April 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-05-28 Statistiska centralbyrån
Restaurangindex April 2018 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-06-05 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion April 2018 Databas
Statistiknyhet
2018-06-08 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln Maj 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-06-28 Statistiska centralbyrån
Restaurangindex Maj 2018 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-07-05 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion Maj 2018 Databas
Statistiknyhet
2018-07-10 Statistiska centralbyrån