Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

40 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Tjänstesektorn exkl. detaljhandeln 1:a kvartalet 2018 Databas 2018-05-23 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln April 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-05-28 Statistiska centralbyrån
Restaurangindex April 2018 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-06-05 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion April 2018 Databas
Statistiknyhet
2018-06-08 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln Maj 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-06-28 Statistiska centralbyrån
Restaurangindex Maj 2018 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-07-05 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion Maj 2018 Databas
Statistiknyhet
2018-07-10 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln Juni 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-07-27 Statistiska centralbyrån
Restaurangindex Juni 2018 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-08-07 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion Juni 2018 Databas
Statistiknyhet
2018-08-10 Statistiska centralbyrån
Tjänstesektorn exkl. detaljhandeln 2:a kvartalet 2018 Databas 2018-08-27 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln Juli 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-08-28 Statistiska centralbyrån
Restaurangindex Juli 2018 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-09-05 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion Juli 2018 Databas
Statistiknyhet
2018-09-10 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln Augusti 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-09-28 Statistiska centralbyrån
Restaurangindex Augusti 2018 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-10-05 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion Augusti 2018 Databas
Statistiknyhet
2018-10-10 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln September 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-10-26 Statistiska centralbyrån
Restaurangindex September 2018 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-11-06 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion September 2018 Databas
Statistiknyhet
2018-11-09 Statistiska centralbyrån