Till innehåll på sidan

Kompletterande tabeller avseende (a) och (b), 15–74 år, kvartal

Kompletterande tabeller, kvartal 3, 2016 (xls)

Kompletterande tabeller, kvartal 2, 2016 (xls)

Kompletterande tabeller, kvartal 1, 2016 (xls)

Kompletterande tabeller, kvartal 4, 2015 (xls)

Kompletterande tabeller, kvartal 3, 2015 (xls)

Kompletterande tabeller, kvartal 2, 2015 (xls)

Kompletterande tabeller, kvartal 1, 2015 (xls)

Kompletterande tabeller, kvartal 4, 2014 (xls)

Kompletterande tabeller, kvartal 3, 2014 (xls)

Kompletterande tabeller, kvartal 2, 2014 (xls)

Kompletterande tabeller, kvartal 1, 2014 (xls)

Kompletterande tabeller, kvartal 4, 2013 (xls)

Kompletterande tabeller, kvartal 3, 2013 (xls)

Kompletterande tabeller, kvartal 2, 2013 (xls)

Kompletterande tabeller, kvartal 1, 2013 (xls)

Kompletterande tabeller, kvartal 4, 2012, uppdaterad 2013-02-14 (xls)

Kompletterande tabeller, kvartal 3, 2012, uppdaterad 2013-02-14 (xls)

Kompletterande tabeller, kvartal 2, 2012, uppdaterad 2013-02-14 (xls)

Kompletterande tabeller, kvartal 1, 2012, uppdaterad 2013-02-14 (xls)

Kompletterande tabeller, kvartal 4, 2011, uppdaterad 2013-02-14 (xls)

Kompletterande tabeller, Kvartal 3, 2011, uppdaterad 2013-02-14 (xls)

Kompletterande tabeller, Kvartal 2, 2011, uppdaterad 2013-02-14 (xls)

Kompletterande tabeller, Kvartal 1, 2011, uppdaterad 2013-02-14 (xls)

Kompletterande tabeller, Kvartal 4, 2010, uppdaterad 2013-02-14 (xls)

Kompletterande tabeller, Kvartal 3, 2010, uppdaterad 2013-02-14 (xls)

Kompletterande tabeller, Kvartal 2, 2010, uppdaterad 2013-02-14 (xls)

Kompletterande tabeller, Kvartal 1, 2010, uppdaterad 2013-02-14 (xls)

Kompletterande tabeller, Kvartal 4, 2009 (xls)

Kompletterande tabeller, Kvartal 3, 2009 (xls)

Kompletterande tabeller, Kvartal 2, 2009 (xls)

Kompletterande tabeller, Kvartal 1, 2009 (xls)

Kommentarer

Som ett komplement till tabellpaketen Grundtabeller och Befolkningen ej i arbete finns i detta paket tre tabeller som redogör för långvarigheten i tillstånden: sjuk del av veckan, undersysselsatt respektive sjuk (ej i arbetskraften). För att möjliggöra detta infördes nya frågor i AKU från och med första kvartalet 2009 i AKU. Vid integreringen av det extra urvalet kommer säkerheten i skattningarna att förbättras.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30