Till innehåll på sidan

Tabeller avseende undersysselsättning, kvartal

3:e kvartalet 2016 (xls)

2:a kvartalet 2016 (xls)

1:a kvartalet 2016 (xls)

4:e kvartalet 2015 (xls)

3:e kvartalet 2015 (xls)

2:a kvartalet 2015 (xls)

1:a kvartalet 2015 (xls)

4:e kvartalet 2014 (xls)

3:e kvartalet 2014 (xls)

2:a kvartalet 2014 (xls)

1:a kvartalet 2014 (xls)

4:e kvartalet 2013. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

3:e kvartalet 2013. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

2:a kvartalet 2013. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

1:a kvartalet 2013. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

4:e kvartalet 2012. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

3:e kvartalet 2012. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

2:a kvartalet 2012. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

1:a kvartalet 2012. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

4:e kvartalet 2011. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

3:e kvartalet 2011. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

2:a kvartalet 2011. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

1:a kvartalet 2011. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

4:e kvartalet 2010. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

3:e kvartalet 2010. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

2:a kvartalet 2010. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

1:a kvartalet 2010. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

4:e kvartalet 2009. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

3:e kvartalet 2009. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

2:a kvartalet 2009. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

1:a kvartalet 2009. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

4:e kvartalet 2008. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

3:e kvartalet 2008. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

2:a kvartalet 2008. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

1:a kvartalet 2008. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

4:e kvartalet 2007. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

3:e kvartalet 2007. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

2:a kvartalet 2007. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

1:a kvartalet 2007. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

4:e kvartalet 2006. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

3:e kvartalet 2006. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

2:a kvartalet 2006. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

1:a kvartalet 2006. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

4:e kvartalet 2005. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

3:e kvartalet 2005. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

2:a kvartalet 2005. Korrigerad 2014-02-21 (xls)

Kommentarer

Tabellpaketet innehåller information om undersysselsatta och två undergrupper, Undersysselsatta som arbetar deltid och Deltidssysselsatta arbetssökande. Undergrupperna är framtagna som ett komplement till ILO:s arbetslöshetsmått. Tabeller rörande undersysselsättning återfinns även i andra tabellpaket, främst vad gäller undersysselsättningens varaktighet i tabellpaketet Kompletterande tabeller avseende (a) och (b), 15–74 år, kvartal.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30