Till innehåll på sidan

Tilläggstabeller AKU 15–74 år, kvartal

Tilläggstabeller 3:e kvartalet 2016 (xls)

Tilläggstabeller 2:a kvartalet 2016 (xls)

Tilläggstabeller 1:a kvartalet 2016 (xls)

Tilläggstabeller 4:e kvartalet 2015 (xls)

Tilläggstabeller 3:e kvartalet 2015 (xls)

Tilläggstabeller 2:a kvartalet 2015 (xls)

Tilläggstabeller 1:a kvartalet 2015 (xls)

Tilläggstabeller 4:e kvartalet 2014 (xls)

Tilläggstabeller 3:e kvartalet 2014 (xls)

Tilläggstabeller 2:a kvartalet 2014 (xls)

Tilläggstabeller 1:a kvartalet 2014 (xls)

Tilläggstabeller 4:e kvartalet 2013 (xls)

Tilläggstabeller 3:e kvartalet 2013 (xls)

Tilläggstabeller 2:a kvartalet 2013 (xls)

Tilläggstabeller 1:a kvartalet 2013 (xls)

Tilläggstabeller 4:e kvartalet 2012 (xls)

Tilläggstabeller 3:e kvartalet 2012 (xls)

Tilläggstabeller 2:a kvartalet 2012 (xls)

Tilläggstabeller 1:a kvartalet 2012 (xls)

Tilläggstabeller 4:e kvartalet 2011 (xls)

Tilläggstabeller 3:e kvartalet 2011 (xls)

Tilläggstabeller 2:a kvartalet 2011 (xls)

Tilläggstabeller 1:a kvartalet 2011 (xls)

Tilläggstabeller 4:e kvartalet 2010 (xls)

Tilläggstabeller 3:e kvartalet 2010 (xls)

Tilläggstabeller 2:a kvartalet 2010 (xls)

Tilläggstabeller 1:a kvartalet 2010 (xls)

Tilläggstabeller 4:e kvartalet 2009 (xls)

Tilläggstabeller 3:e kvartalet 2009 (xls)

Tilläggstabeller 2:a kvartalet 2009 (xls)

Tilläggstabeller 1:a kvartalet 2009 (xls)

Tilläggstabeller 4:e kvartalet 2008 (xls)

Tilläggstabeller 3:e kvartalet 2008 (xls)

Tilläggstabeller 2:a kvartalet 2008 (xls)

Tilläggstabeller 1:a kvartalet 2008 (xls)

Tilläggstabeller 4:e kvartalet 2007 (xls)

Tilläggstabeller 3:e kvartalet 2007 (xls)

Tilläggstabeller 2:a kvartalet 2007 (xls)

Tilläggstabeller 1:a kvartalet 2007 (korrigerad 27/10-15) (xls)

Tilläggstabeller 4:e kvartalet 2006 (korrigerad 27/10-15) (xls)

Tilläggstabeller 3:e kvartalet 2006 (korrigerad 27/10-15) (xls)

Tilläggstabeller 2:a kvartalet 2006 (korrigerad 27/10-15) (xls)

Tilläggstabeller 1:a kvartalet 2006 (korrigerad 27/10-15) (xls)

Tilläggstabeller 4:e kvartalet 2005 (korrigerad 27/10-15) (xls)

Tilläggstabeller 3:e kvartalet 2005 (korrigerad 27/10-15) (xls)

Tilläggstabeller 2:a kvartalet 2005 (korrigerad 27/10-15) (xls)

Kommentarer

Tilläggstabeller är tabeller som bedöms vara av stort allmänintresse men som inte helt lever upp till kraven för att utgöra en del av Sveriges Officiella Statistik. I tilläggstabellerna finns tabeller för hela befolkningen (15–74 år) men även speciellt utformade tabeller som möjliggör jämförelser mellan mäns och kvinnors samt mellan inrikes- och utrikesföddas situation på arbetsmarknaden. I tilläggstabellerna finns även en utökad redovisning på regional nivå samt separata tabeller för åldersgruppen 20–64 år.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30