Till innehåll på sidan

Unga som varken arbetar eller studerar (NEET), kvartal

Korrigering 2014-07-28 Osäkerhetstalen för förändring på ett års sikt och osäkerhetstalen för förändring jämfört med föregående kvartal har korrigerats för perioden 1:a kvartalet 2007–1:a kvartalet 2014.

3:e kvartalet 2016 (xlsx)

2:a kvartalet 2016 (xlsx)

1:a kvartalet 2016 (xlsx)

4:e kvartalet 2015 (xlsx)

3:e kvartalet 2015 (xlsx)

2:a kvartalet 2015 (xlsx)

1:a kvartalet 2015 (xlsx)

4:e kvartalet 2014 (xlsx)

3:e kvartalet 2014 (xlsx)

2:a kvartalet 2014 (xlsx)

1:a kvartalet 2014 (xlsx)

4:e kvartalet 2013 (xlsx)

3:e kvartalet 2013 (xlsx)

2:a kvartalet 2013 (xlsx)

1:a kvartalet 2013 (xlsx)

4:e kvartalet 2012 (xlsx)

3:e kvartalet 2012 (xlsx)

2:a kvartalet 2012 (xlsx)

1:a kvartalet 2012 (xlsx)

4:e kvartalet 2011 (xlsx)

3:e kvartalet 2011 (xlsx)

2:a kvartalet 2011 (xlsx)

1:a kvartalet 2011 (xlsx)

4:e kvartalet 2010 (xlsx)

3:e kvartalet 2010 (xlsx)

2:a kvartalet 2010 (xlsx)

1:a kvartalet 2010 (xlsx)

4:e kvartalet 2009 (xlsx)

3:e kvartalet 2009 (xlsx)

2:a kvartalet 2009 (xlsx)

1:a kvartalet 2009 (xlsx)

4:e kvartalet 2008 (xlsx)

3:e kvartalet 2008 (xlsx)

2:a kvartalet 2008 (xlsx)

1:a kvartalet 2008 (xlsx)

4:e kvartalet 2007 (xlsx)

3:e kvartalet 2007 (xlsx)

2:a kvartalet 2007 (xlsx)

1:a kvartalet 2007 (xlsx)

Kommentarer

Tabellpaketet innehåller information om ungdomar som varken arbetar eller studerar. Indikatorn är framtagen i enlighet med Eurostats definition av Young people not in employment and not in any education and training (NEET). I tabellpaketet redovisas antal som andel ungdomar som varken arbetar eller studerar efter olika bakgrundsvariabler så som ålder, inrikes eller utrikes födda, arbetskraftsstatus samt efter tidigare arbetslivserfarenhet. Tabeller finns tillgängliga från och med 2007. Måttet Unga som varken arbetar eller studerar avser åldersgruppen 15–24 år. Åldersgrupperna 25–29 och 30–34 inkluderas dock i tabellpaketet som referens.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se