Till innehåll på sidan

Arbetsorsakade besvär

Statistiken visar besvär som människor kopplar till sitt arbete, var i kroppen besvären finns och vad i arbetet som kan ha orsakat dem. Undersökningen är en tilläggsundersökning till Arbetskraftsundersökningarna (AKU).

För den här statistiken ansvarar Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket logotyp

Hitta på sidan

Resultat

Om undersökningen

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Arbetsorsakade besvär 2016 Rapport 2016-10-05
Arbetsorsakade besvär 2014 Rapport 2014-10-01
Arbetsorsakade besvär 2012 Rapport 2012-09-26
Arbetsorsakade besvär 2010 Rapport 2010-09-16
Arbetsorsakade besvär 2008 Rapport 2008-09-18
Arbetsorsakade besvär 2006 SM 2006-12-06
Arbetsorsakade besvär 2005 SM 2005-07-01
Arbetsorsakade besvär 2004 SM 2004-10-22
Arbetsorsakade besvär 2003 SM 2003-07-09
Arbetsorsakade besvär 2002 SM 2002-10-14

Artiklar

Besvär av stress ökar i arbetslivet

2014-12-10

De arbetsorsakade besvären ökar och under det senaste året har nästan var fjärde sysselsatt svensk haft besvär som orsakats av deras arbete. Kvinnor är värre drabbade än män och det är stress och andra psykiska påfrestningar som är den vanligaste orsaken.

Arbetsmarknad, Hälsa och ohälsa, Kvinnor och män

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Ingrid Persson

Telefon
010-479 46 66
E-post
ingrid.persson@scb.se

Anna Sjögren

Telefon
010-479 47 77
E-post
anna.sjogren@scb.se

Frida Westling

Telefon
010-479 44 12
E-post
frida.westling@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0502