Till innehåll på sidan

Arbetsskador

Nästa publicering: 2018-05-30

Statistiken bygger på de arbetsskadeanmälningar som görs till Försäkringskassan. Arbetsskadeanmälan ger bland annat uppgifter om den skadade och arbetsgivaren samt skadans omfattning och orsaker.

För den här statistiken ansvarar:
Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket logotyp

Hitta på sidan

Resultat

Om undersökningen

Rapporter

Titel Typ Datum
Informationssystemet om arbetsskador och undersökningen om arbetsorsakade besvär. En jämförande studie Rapport 2004-01-09

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Arbetsmiljöverket

Telefon
010-730 90 00
E-post
arbetsmiljoverket@av.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0602