Till innehåll på sidan

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex, september 2017:

Arbetskraftskostnaderna ökade i september

Statistiknyhet från SCB 2017-11-30 9.30

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för september 2017 beräknats till 123,8 för arbetare och 127,9 för tjänstemän. Sedan september 2016 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,0 procent för arbetare respektive 2,6 procent för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tid. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

Definitioner och förklaringar

Den årliga förändringen av arbetskraftskostnaden för arbetare och tjänstemän i september 2017 baserar sig på preliminära indextal i båda perioderna.

Nästa publiceringstillfälle

2017-12-29 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Löner och Sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Ann-Marie Persson

Telefon
010-479 63 38
E-post
ann-marie.persson@scb.se

E-post
aki@scb.se