Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för arbetare under september 2017

Arbetskraftskostnader för arbetare, privat sektor, kronor per timme

BranschLön för
arbetad tid
HelglönSemester-
lön
Lön för ej
arbetad tid,
sjuklön,
andra
kontanta
ersättningar,
förmåner
Summa lön
för arbetad
och ej
arbetad tid
Kostnader för
kompletterande
pensions-
förmåner
Andra
kollektiva
avgifter
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt
avtal
B 237,25 8,08 34,51 6,04 285,88 12,86 0,89 13,75
B-E 178,36 6,44 26,24 4,39 215,44 9,69 0,67 10,36
B+C 178,53 6,45 26,24 4,22 215,45 9,70 0,67 10,36
C 177,59 6,42 26,13 4,19 214,34 9,65 0,66 10,31
25‑30,33 176,17 6,52 25,93 4,28 212,90 9,58 0,66 10,24
D 196,54 7,24 29,55 9,05 242,38 10,91 0,75 11,66
E 169,71 6,10 24,98 4,79 205,58 9,25 0,64 9,89
F 185,04 6,32 27,52 4,80 223,68 10,07 0,69 10,76
G 164,37 4,06 24,15 3,44 196,02 8,82 0,61 9,43
G+I 156,63 4,09 22,96 3,24 186,91 8,41 0,58 8,99
H 166,76 5,78 24,56 3,23 200,33 9,01 0,62 9,64
H+J 166,54 5,78 24,47 3,28 200,07 9,00 0,62 9,62
I 138,15 4,33 20,11 2,91 165,50 7,45 0,51 7,96
K-N 158,81 5,57 23,57 3,22 191,17 8,60 0,59 9,20
L 156,53 5,47 22,80 3,93 188,72 8,49 0,59 9,08
N 158,66 5,61 23,61 3,00 190,88 8,59 0,59 9,18
P-S 151,38 4,67 22,81 3,29 182,15 8,20 0,56 8,76
Q 153,44 4,31 23,25 3,94 184,94 8,32 0,57 8,90
R 142,24 4,68 20,55 2,10 169,58 7,63 0,53 8,16
S 147,39 5,17 22,21 2,33 177,10 7,97 0,55 8,52
B-S exkl. O 167,32 5,45 24,76 3,74 201,27 9,06 0,62 9,68
Bransch Sjuk-
försäkrings-
avgift
Ålders-
pension,
efter-
levande-
pension
Arbets-
marknads-
avgift
Övriga
lagstadgade
arbets-
givar-
avgifter
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt lag
Särskild
löneskatt
Allmän
löne-
avgift
Summa
arbets-
krafts-
kostnader
B 12,41 31,19 7,52 7,98 59,09 3,14 30,56 392,43
B-E 9,33 23,50 5,67 6,01 44,51 2,41 22,97 295,69
B+C 9,33 23,51 5,67 6,01 44,51 2,41 22,97 295,70
C 9,28 23,38 5,64 5,98 44,28 2,40 22,85 294,18
25‑30,33 9,22 23,23 5,60 5,94 43,99 2,38 22,70 292,21
D 10,47 26,44 6,35 6,74 50,00 2,74 25,84 332,62
E 8,86 22,41 5,39 5,72 42,37 2,36 21,83 282,04
F 9,66 24,38 5,86 6,22 46,12 2,55 23,80 306,91
G 8,45 21,37 5,12 5,45 40,38 2,25 20,82 268,91
G+I 8,07 20,37 4,90 5,20 38,54 2,13 19,87 256,44
H 8,61 21,84 5,23 5,55 41,23 2,32 21,24 274,76
H+J 8,60 21,81 5,22 5,54 41,17 2,32 21,23 274,41
I 7,18 18,06 4,35 4,62 34,21 1,84 17,69 227,20
K-N 8,26 20,86 5,01 5,31 39,44 2,16 20,38 262,35
L 8,10 20,57 4,91 5,21 38,78 2,23 19,95 258,76
N 8,27 20,82 5,02 5,33 39,44 2,14 20,39 262,02
P-S 7,83 19,85 4,75 5,05 37,49 2,11 19,31 249,82
Q 7,97 20,16 4,83 5,12 38,08 2,13 19,62 253,66
R 7,33 18,48 4,44 4,71 34,97 1,93 18,04 232,68
S 7,63 19,30 4,62 4,91 36,47 2,04 18,79 242,92
B-S exkl. O 8,69 21,94 5,27 5,60 41,50 2,29 21,42 276,17

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-11-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se