Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för arbetare under april 2018

Arbetskraftskostnader för arbetare, privat sektor, kronor per timme

BranschLön för
arbetad tid
HelglönSemester-
lön
Lön för ej
arbetad tid,
sjuklön,
andra
kontanta
ersättningar,
förmåner
Summa lön
för arbetad
och ej
arbetad tid
Kostnader för
kompletterande
pensions-
förmåner
Andra
kollektiva
avgifter
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt
avtal
B 245,93 8,45 36,29 7,23 297,89 13,41 1,22 14,63
B-E 184,56 6,67 27,27 5,93 224,43 10,10 0,92 11,02
B+C 184,76 6,67 27,33 5,79 224,55 10,10 0,92 11,03
C 183,63 6,63 27,17 5,77 223,20 10,04 0,92 10,96
25‑30,33 181,97 6,72 26,96 5,88 221,53 9,97 0,91 10,88
D 194,70 7,18 29,04 10,49 241,42 10,86 0,99 11,85
E 176,45 6,35 25,56 5,51 213,87 9,62 0,88 10,50
F 187,80 6,59 27,92 6,35 228,66 10,29 0,94 11,23
G 167,38 4,24 24,66 4,54 200,83 9,04 0,82 9,86
G+I 160,86 4,31 23,63 4,20 193,00 8,68 0,79 9,48
H 172,50 6,07 25,37 3,61 207,55 9,34 0,85 10,19
H+J 172,00 6,06 25,22 3,62 206,91 9,31 0,85 10,16
I 144,49 4,62 21,00 3,39 173,50 7,81 0,71 8,52
K-N 163,65 5,73 24,31 4,11 197,80 8,90 0,81 9,71
L 161,29 5,67 23,75 5,10 195,81 8,81 0,80 9,61
N 163,12 5,73 24,29 3,82 196,95 8,86 0,81 9,67
P-S 155,28 4,75 23,33 4,28 187,64 8,44 0,77 9,21
Q 157,69 4,38 23,88 5,10 191,05 8,60 0,78 9,38
R 149,34 4,90 21,71 2,44 178,40 8,03 0,73 8,76
S 149,99 5,27 22,53 3,29 181,08 8,15 0,74 8,89
B-S exkl. O 171,95 5,63 25,48 4,89 207,94 9,36 0,85 10,21
Bransch Sjukför-
säkrings-
avgift
Ålders-
pension,
efter-
levande-
pension
Arbets-
marknads-
avgift
Övriga
lagstadgade-
arbets-
givar-
avgifter
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt lag
Särskild
löneskatt
Allmän
löne-
avgift
Summa
arbets-
krafts-
kostnader
B 12,93 32,50 7,83 8,31 61,57 3,31 31,84 409,24
B-E 9,70 24,49 5,88 6,24 46,30 2,54 23,92 308,21
B+C 9,72 24,50 5,91 6,27 46,39 2,52 23,94 308,43
C 9,66 24,35 5,85 6,23 46,09 2,52 23,79 306,56
25‑30,33 9,59 24,17 5,80 6,18 45,75 2,50 23,62 304,28
D 10,41 26,31 6,30 6,71 49,73 2,78 25,64 331,42
E 9,22 23,31 5,60 5,95 44,08 2,44 22,73 293,62
F 9,88 24,92 5,99 6,36 47,15 2,61 24,33 313,98
G 8,70 21,91 5,28 5,60 41,49 2,23 21,45 275,86
G+I 8,36 21,06 5,08 5,38 39,87 2,14 20,61 265,10
H 8,92 22,62 5,42 5,75 42,71 2,41 21,98 284,84
H+J 8,90 22,55 5,40 5,73 42,58 2,40 21,91 283,96
I 7,51 18,93 4,56 4,84 35,85 1,93 18,53 238,32
K-N 8,56 21,58 5,20 5,52 40,87 2,22 21,11 271,70
L 8,44 21,34 5,13 5,44 40,36 2,25 20,79 268,82
N 8,55 21,49 5,18 5,49 40,71 2,19 21,03 270,55
P-S 8,07 20,45 4,90 5,20 38,62 2,20 19,87 257,54
Q 8,20 20,82 4,99 5,29 39,30 2,24 20,21 262,17
R 7,69 19,45 4,66 4,94 36,73 2,05 18,95 244,88
S 7,79 19,74 4,73 5,02 37,27 2,12 19,18 248,53
B-S exkl. O 8,98 22,69 5,45 5,78 42,90 2,35 22,15 285,55

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-06-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se