Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för arbetare under december 2017

Arbetskraftskostnader för arbetare, privat sektor, kronor per timme

BranschLön för
arbetad tid
HelglönSemester-
lön
Lön för ej
arbetad tid,
sjuklön,
andra
kontanta
ersättningar,
förmåner
Summa lön
för arbetad
och ej
arbetad tid
Kostnader för
kompletterande
pensions-
förmåner
Andra
kollektiva
avgifter
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt
avtal
B 244,78 8,35 35,67 6,43 295,23 13,29 0,92 14,20
B-E 182,15 6,58 26,88 5,08 220,70 9,93 0,68 10,62
B+C 182,37 6,59 26,89 4,91 220,75 9,93 0,68 10,62
C 181,20 6,55 26,75 4,89 219,38 9,87 0,68 10,55
25‑30,33 179,53 6,65 26,50 5,01 217,69 9,80 0,67 10,47
D 203,16 7,38 30,45 9,80 250,79 11,29 0,78 12,06
E 171,86 6,18 25,20 5,39 208,63 9,39 0,65 10,03
F 186,94 6,39 27,73 5,30 226,36 10,19 0,70 10,89
G 167,65 4,13 24,65 3,93 200,35 9,02 0,62 9,64
G+I 160,22 4,19 23,51 3,67 191,59 8,62 0,59 9,22
H 169,71 5,87 24,95 3,62 204,15 9,19 0,63 9,82
H+J 169,29 5,87 24,85 3,67 203,68 9,17 0,63 9,80
I 141,42 4,44 20,61 3,14 169,61 7,63 0,53 8,16
K-N 159,80 5,61 23,75 3,72 192,88 8,68 0,60 9,28
L 160,46 5,58 23,44 4,55 194,04 8,73 0,60 9,33
N 158,96 5,63 23,64 3,46 191,69 8,63 0,59 9,22
P-S 155,00 4,79 23,33 3,63 186,74 8,40 0,58 8,98
Q 157,54 4,43 23,86 4,25 190,08 8,55 0,59 9,14
R 145,28 4,78 21,03 2,11 173,20 7,79 0,54 8,33
S 149,38 5,25 22,47 2,76 179,86 8,09 0,56 8,65
B-S exkl. O 170,31 5,54 25,22 4,26 205,33 9,24 0,64 9,88
Bransch Sjuk-
försä-
krings-
avgift

Ålders-
pension,
efter-
levande-
pension

Arbets-
marknads-
avgift
Övriga
lagstadgade
arbetsgivar-
avgifter
Summa
arbetsgivar-
avgifter
enligt lag
Särskild
löneskatt
Allmän
löne
avgift
Summa
arbetskrafts
kostnader
B 12,81 32,21 7,76 8,24 61,02 3,25 31,56 405,26
B-E 9,56 24,08 5,80 6,16 45,60 2,47 23,53 302,90
B+C 9,56 24,08 5,81 6,16 45,61 2,47 23,53 302,98
C 9,50 23,93 5,77 6,12 45,32 2,46 23,39 301,10
25‑30,33 9,43 23,75 5,73 6,07 44,97 2,44 23,21 298,78
D 10,83 27,36 6,57 6,97 51,74 2,83 26,73 344,16
E 8,99 22,74 5,47 5,80 43,00 2,40 22,16 286,21
F 9,78 24,67 5,93 6,29 46,68 2,58 24,08 310,59
G 8,64 21,84 5,23 5,57 41,27 2,30 21,28 274,85
G+I 8,28 20,88 5,02 5,33 39,51 2,18 20,37 262,87
H 8,78 22,25 5,33 5,66 42,01 2,37 21,64 280,00
H+J 8,76 22,20 5,32 5,64 41,92 2,36 21,61 279,36
I 7,36 18,50 4,46 4,73 35,06 1,88 18,13 232,84
K-N 8,33 21,04 5,05 5,36 39,79 2,18 20,56 264,68
L 8,32 21,15 5,04 5,36 39,87 2,29 20,51 266,04
N 8,30 20,91 5,04 5,35 39,60 2,15 20,47 263,13
P-S 8,03 20,36 4,87 5,17 38,43 2,17 19,79 256,12
Q 8,19 20,72 4,96 5,27 39,14 2,19 20,17 260,71
R 7,48 18,88 4,54 4,81 35,71 1,97 18,43 237,64
S 7,75 19,60 4,69 4,98 37,03 2,07 19,08 246,69
B-S exkl. O 8,87 22,38 5,38 5,71 42,34 2,34 21,85 281,73

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-02-28

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se