Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för arbetare under juni 2018

Arbetskraftskostnader för arbetare, privat sektor, kronor per timme

BranschLön för
arbetad tid
HelglönSemester-
lön
Lön för ej
arbetad tid,
sjuklön,
andra
kontanta
ersättningar,
förmåner
Summa lön
för arbetad
och ej
arbetad tid
Kostnader för
kompletterande
pensions-
förmåner
Andra
kollektiva
avgifter
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt
avtal
B 253,40 8,66 37,47 6,81 306,34 13,79 1,26 15,04
B–E 186,78 6,72 27,47 5,27 226,23 10,18 0,93 11,11
B+C 187,06 6,73 27,51 5,13 226,43 10,19 0,93 11,12
C 185,78 6,69 27,33 5,10 224,90 10,12 0,92 11,04
25–30, 33 183,44 6,75 27,06 5,28 222,53 10,01 0,91 10,93
D 193,66 7,13 28,78 9,27 238,84 10,75 0,98 11,73
E 177,18 6,34 25,62 4,91 214,05 9,63 0,88 10,51
F 191,50 6,70 28,34 5,54 232,07 10,44 0,95 11,39
G 168,66 4,26 24,79 4,15 201,86 9,08 0,83 9,91
G+I 161,65 4,32 23,69 3,84 193,50 8,71 0,79 9,50
H 174,00 6,11 25,52 3,18 208,81 9,40 0,86 10,25
H+J 173,48 6,10 25,33 3,19 208,10 9,36 0,85 10,22
I 144,48 4,62 20,96 3,13 173,19 7,79 0,71 8,50
K–N 165,26 5,77 24,46 3,67 199,16 8,96 0,82 9,78
L 161,27 5,69 23,82 4,47 195,25 8,79 0,80 9,59
N 165,23 5,79 24,61 3,45 199,08 8,96 0,82 9,77
P–S 155,86 4,76 23,29 4,03 187,94 8,46 0,77 9,23
Q 159,95 4,44 24,14 4,85 193,38 8,70 0,79 9,49
R 144,58 4,74 20,95 2,30 172,58 7,77 0,71 8,47
S 147,66 5,19 22,13 3,16 178,14 8,02 0,73 8,75
B–S exkl. O 173,64 5,68 25,62 4,37 209,31 9,42 0,86 10,28
Bransch Sjukför-
säkrings-
avgift
Ålders-
pension,
efter-
levande-
pension
Arbets-
marknads-
avgift
Övriga
lagstadgade
arbets-
givar-
avgifter
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt lag
Särskild
löneskatt
Allmän
löneavgift
Summa
arbets-
krafts-
kostnader
B 13,30 33,42 8,06 8,55 63,32 3,40 32,75 420,85
B–E 9,77 24,68 5,93 6,29 46,67 2,56 24,12 310,68
B+C 9,80 24,70 5,96 6,32 46,78 2,54 24,14 311,01
C 9,74 24,54 5,89 6,27 46,44 2,54 23,97 308,90
25–30, 33 9,64 24,28 5,83 6,21 45,95 2,51 23,72 305,64
D 10,29 26,03 6,23 6,64 49,20 2,75 25,37 327,89
E 9,23 23,33 5,61 5,95 44,12 2,44 22,75 293,87
F 10,03 25,30 6,08 6,45 47,85 2,65 24,69 318,66
G 8,74 22,02 5,31 5,63 41,70 2,24 21,56 277,27
G+I 8,38 21,11 5,09 5,40 39,98 2,15 20,67 265,79
H 8,98 22,76 5,45 5,78 42,97 2,42 22,11 286,56
H+J 8,95 22,68 5,43 5,76 42,83 2,41 22,04 285,60
I 7,50 18,90 4,55 4,83 35,78 1,92 18,50 237,90
K–N 8,62 21,73 5,24 5,56 41,15 2,23 21,25 273,57
L 8,42 21,28 5,12 5,43 40,24 2,25 20,74 268,07
N 8,64 21,72 5,24 5,55 41,15 2,21 21,26 273,47
P–S 8,08 20,48 4,91 5,21 38,68 2,20 19,90 257,94
Q 8,30 21,08 5,05 5,36 39,78 2,26 20,46 265,37
R 7,44 18,81 4,50 4,78 35,53 1,98 18,33 236,90
S 7,66 19,42 4,65 4,93 36,66 2,08 18,87 244,50
B–S exkl. O 9,04 22,84 5,48 5,82 43,18 2,37 22,29 287,43

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-08-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se