Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för tjänstemän under september 2017

Arbetskraftskostnader för tjänstemän, privat sektor, kronor per månad

BranschGenom-
snittlig
månads-
lön inkl.
provisioner,
sjuklön m.m.
Kostnader för
kompletterande
pensions-
förmåner (ITP)
Gruppliv-
försäk-
ringar (TGL)
Avgångs-
bidrag/
Trygghets-
fond
Trygghets-
försäkring
(TFA)
Summa
arbetsgivar-
avgifter
enligt
avtal
Sjuk-
försäkrings-
avgift
B 44 753 6 086 67 134 13 6 301 1 938
B-E 43 722 5 946 66 131 13 6 156 1 889
B+C 44 087 5 996 66 132 13 6 207 1 905
C 44 079 5 995 66 132 13 6 206 1 904
25‑30,33 44 395 6 038 67 133 13 6 251 1 918
D 41 738 5 676 63 125 13 5 877 1 803
E 40 562 5 516 61 122 12 5 711 1 740
F 43 160 5 870 65 129 13 6 077 1 847
G 40 430 5 498 61 121 12 5 693 1 755
G+I 40 088 5 452 60 120 12 5 644 1 740
H 35 590 4 840 53 107 11 5 011 1 538
H+J 42 618 5 796 64 128 13 6 001 1 845
I 35 383 4 812 53 106 11 4 982 1 536
J 45 590 6 200 68 137 14 6 419 1 979
K 48 674 6 620 73 146 15 6 853 2 108
K-N 42 036 5 717 63 126 13 5 919 1 812
L 41 652 5 665 62 125 12 5 865 1 787
M 43 475 5 913 65 130 13 6 121 1 874
N 32 266 4 388 48 97 10 4 543 1 394
P 31 545 4 290 47 95 9 4 441 1 353
P-S 34 151 4 645 51 102 10 4 808 1 465
Q 35 968 4 892 54 108 11 5 064 1 547
R 32 918 4 477 49 99 10 4 635 1 419
S 35 812 4 870 54 107 11 5 042 1 533
B-S exkl. O 40 851 5 556 61 123 12 5 752 1 765
Bransch Ålders-
pension,
efter-
levande-
pension
Arbets-
marknads-
avgift
Övriga
lagstadgade
arbets-
givar-
avgifter
Summa
arbets-
givar-
avgifter
 enligt lag
Särskild
löneskatt
Allmän
löne-
avgift
Summa
arbets-
krafts-
kostnader
B 4 883 1 177 1 249 9 246 1 490 4 775 66 565
B-E 4 766 1 146 1 215 9 016 1 465 4 652 65 011
B+C 4 806 1 155 1 226 9 091 1 477 4 691 65 553
C 4 805 1 155 1 225 9 089 1 477 4 690 65 541
25‑30,33 4 839 1 163 1 234 9 154 1 487 4 724 66 010
D 4 549 1 094 1 160 8 606 1 398 4 441 62 060
E 4 421 1 059 1 124 8 344 1 371 4 291 60 279
F 4 704 1 122 1 191 8 865 1 467 4 549 64 119
G 4 411 1 063 1 128 8 357 1 342 4 318 60 139
G+I 4 374 1 054 1 118 8 286 1 331 4 281 59 630
H 3 883 932 989 7 342 1 189 3 790 52 923
H+J 4 650 1 121 1 189 8 805 1 415 4 552 63 389
I 3 860 931 987 7 314 1 175 3 779 52 632
J 4 974 1 199 1 272 9 424 1 514 4 869 67 815
K 5 310 1 280 1 358 10 056 1 621 5 193 72 397
K-N 4 582 1 101 1 169 8 664 1 408 4 468 62 495
L 4 540 1 087 1 154 8 568 1 408 4 407 61 900
M 4 739 1 135 1 204 8 951 1 461 4 613 64 621
N 3 520 845 897 6 657 1 078 3 440 47 983
P 3 438 820 871 6 482 1 069 3 331 46 869
P-S 3 722 888 943 7 018 1 154 3 613 50 745
Q 3 921 939 996 7 402 1 216 3 809 53 460
R 3 588 862 915 6 784 1 103 3 499 48 939
S 3 903 931 988 7 356 1 218 3 775 53 202
B-S exkl. O 4 453 1 070 1 136 8 423 1 368 4 346 60 741

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-11-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se