Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för tjänstemän under december 2017

Arbetskraftskostnader för tjänstemän, privat sektor, kronor per månad

BranschGenom-
snittlig
månads-
lön inkl.
provisioner,
sjuklön m.m.
Kostnader för
kompletterande
pensions-
förmåner (ITP)
Gruppliv-
försäk-
ringar (TGL)
Avgångs-
bidrag/
Trygghets-
fond
Trygghets-
försäkring
(TFA)
Summa
arbetsgivar-
avgifter
enligt
avtal
Sjuk-
försäkrings-
avgift
B 45 722 6 218 69 137 14 6 438 1 980
B-E 44 203 6 012 66 133 13 6 224 1 910
B+C 44 558 6 060 67 134 13 6 274 1 925
C 44 544 6 058 67 134 13 6 272 1 924
25‑30,33 44 971 6 116 67 135 13 6 332 1 943
D 42 358 5 761 64 127 13 5 964 1 830
E 40 904 5 563 61 123 12 5 759 1 755
F 43 584 5 927 65 131 13 6 137 1 865
G 40 687 5 533 61 122 12 5 729 1 766
G+I 40 352 5 488 61 121 12 5 682 1 751
H 35 824 4 872 54 107 11 5 044 1 548
H+J 42 944 5 840 64 129 13 6 046 1 859
I 35 526 4 831 53 107 11 5 002 1 542
J 46 032 6 260 69 138 14 6 481 1 998
K 48 816 6 639 73 146 15 6 873 2 114
K-N 42 313 5 755 63 127 13 5 958 1 824
L 42 048 5 719 63 126 13 5 920 1 804
M 43 832 5 961 66 131 13 6 172 1 889
N 32 446 4 413 49 97 10 4 568 1 402
P 31 997 4 352 48 96 10 4 505 1 373
P-S 34 685 4 717 52 104 10 4 884 1 488
Q 36 565 4 973 55 110 11 5 148 1 572
R 33 332 4 533 50 100 10 4 693 1 437
S 36 536 4 969 55 110 11 5 144 1 564
B-S exkl. O 41 232 5 608 62 124 12 5 805 1 781
Bransch Ålderspension,
efterlevandepension
Arbetsmarknads-
avgift
Övriga
lagstadgade
arbetsgivar-
avgifter
Summa
arbetsgivar-
avgifter
enligtlag
Särskild
löneskatt
Allmän
löneavgift
Summa
arbetskrafts-
kostnader
B 4 988 1 202 1 276 9 446 1 523 4 879 68 007
B-E 4 818 1 158 1 229 9 115 1 481 4 703 65 726
B+C 4 857 1 167 1 239 9 188 1 493 4 741 66 254
C 4 855 1 167 1 238 9 185 1 492 4 739 66 232
25‑30,33 4 902 1 178 1 250 9 273 1 507 4 785 66 867
D 4 617 1 110 1 178 8 734 1 419 4 507 62 982
E 4 459 1 068 1 133 8 414 1 383 4 328 60 788
F 4 751 1 133 1 203 8 952 1 482 4 594 64 748
G 4 439 1 070 1 135 8 410 1 351 4 345 60 522
G+I 4 402 1 061 1 126 8 341 1 340 4 310 60 023
H 3 908 939 996 7 391 1 197 3 815 53 271
H+J 4 685 1 129 1 198 8 872 1 426 4 586 63 874
I 3 876 934 991 7 343 1 179 3 794 52 844
J 5 022 1 211 1 284 9 515 1 528 4 916 68 472
K 5 326 1 284 1 362 10 085 1 626 5 209 72 609
K-N 4 612 1 109 1 176 8 721 1 418 4 498 62 907
L 4 583 1 097 1 165 8 649 1 421 4 449 62 488
M 4 778 1 144 1 214 9 025 1 473 4 651 65 152
N 3 540 850 902 6 694 1 084 3 459 48 251
P 3 488 832 883 6 575 1 085 3 379 47 541
P-S 3 781 902 957 7 128 1 172 3 670 51 539
Q 3 986 954 1 013 7 525 1 236 3 872 54 347
R 3 633 873 927 6 870 1 117 3 543 49 555
S 3 982 950 1 008 7 505 1 242 3 851 54 279
B-S exkl. O 4 494 1 080 1 146 8 502 1 381 4 387 61 308

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-02-28

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se