Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för tjänstemän under april 2018

Arbetskraftskostnader för tjänstemän, privat sektor, kronor per månad

BranschGenom-
snittlig
månads-
lön inkl.
provisioner,
sjuklön m.m.
Kostnader för
kompletterande
pensions-
förmåner (ITP)
Gruppliv-
försäk-
ringar (TGL)
Avgångs-
bidrag/
Trygghets-
fond
Trygghets-
försäkring
(TFA)
Summa
arbetsgivar-
avgifter
enligt
avtal
Sjuk-
försäkrings-
avgift
B 45 899 6 472 69 138 14 6 692 1 983
B-E 45 116 6 361 68 135 14 6 578 1 945
B+C 45 566 6 425 68 137 14 6 643 1 964
C 45 561 6 424 68 137 14 6 643 1 964
25‑30,33 45 930 6 476 69 138 14 6 697 1 980
D 42 566 6 002 64 128 13 6 206 1 835
E 41 275 5 820 62 124 12 6 018 1 775
F 45 107 6 360 68 135 14 6 577 1 949
G 40 875 5 763 61 123 12 5 960 1 766
G+I 40 550 5 717 61 122 12 5 912 1 752
H 35 820 5 051 54 107 11 5 223 1 530
H+J 42 671 6 017 64 128 13 6 221 1 848
I 35 786 5 046 54 107 11 5 218 1 517
J 45 813 6 460 69 137 14 6 679 1 988
K 49 345 6 958 74 148 15 7 194 2 142
K-N 42 516 5 995 64 128 13 6 199 1 832
L 42 225 5 954 63 127 13 6 156 1 786
M 43 411 6 121 65 130 13 6 329 1 871
N 33 480 4 721 50 100 10 4 881 1 446
P 32 379 4 566 49 97 10 4 721 1 386
P-S 35 055 4 943 53 105 11 5 111 1 504
Q 36 691 5 173 55 110 11 5 349 1 574
R 33 900 4 780 51 102 10 4 943 1 458
S 36 998 5 217 55 111 11 5 394 1 580
B-S exkl. O 41 584 5 863 62 125 12 6 063 1 792
Bransch Ålders-
pension,
efterlevande-
pension
Arbets-
marknads-
avgift
Övriga
lagstadgade
arbets-
givar-
avgifter
Summa
arbetsgivar-
avgifter
enligt lag
Särskild
löneskatt
Allmän
löneavgift
Summa
arbetskrafts-
kostnader
B 5 008 1 203 1 276 9 469 1 588 4 893 68 541
B-E 4 918 1 182 1 254 9 298 1 566 4 796 67 354
B+C 4 967 1 194 1 267 9 391 1 581 4 844 68 025
C 4 966 1 194 1 267 9 390 1 581 4 843 68 017
25‑30,33 5 006 1 203 1 277 9 466 1 594 4 882 68 568
D 4 640 1 115 1 183 8 773 1 481 4 520 63 546
E 4 499 1 077 1 143 8 494 1 436 4 379 61 602
F 4 921 1 182 1 254 9 305 1 561 4 808 67 358
G 4 460 1 071 1 136 8 433 1 414 4 353 61 035
G+I 4 420 1 062 1 127 8 361 1 407 4 314 60 545
H 3 904 928 985 7 347 1 264 3 772 53 426
H+J 4 655 1 122 1 191 8 816 1 472 4 549 63 729
I 3 897 920 973 7 307 1 281 3 740 53 332
J 4 998 1 205 1 278 9 469 1 576 4 897 68 435
K 5 383 1 298 1 377 10 200 1 697 5 275 73 711
K-N 4 634 1 110 1 178 8 754 1 480 4 515 63 463
L 4 598 1 085 1 149 8 618 1 516 4 400 62 915
M 4 732 1 133 1 202 8 938 1 511 4 606 64 796
N 3 649 877 931 6 904 1 162 3 562 49 989
P 3 529 842 894 6 651 1 137 3 419 48 307
P-S 3 821 911 968 7 204 1 230 3 702 52 301
Q 3 999 954 1 016 7 544 1 284 3 882 54 750
R 3 695 885 939 6 977 1 183 3 593 50 595
S 4 033 958 1 017 7 588 1 306 3 896 55 183
B-S exkl. O 4 533 1 089 1 156 8 570 1 443 4 420 62 080

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-06-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se