Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för tjänstemän under juni 2018

Arbetskraftskostnader för tjänstemän, privat sektor, kronor per månad

BranschGenom-
snittlig
månads-
lön inkl.
provisioner,
sjuklön m.m.
Kostnader för
kompletterande
pensions-
förmåner (ITP)
Gruppliv-
försäk-
ringar (TGL)
Avgångs-
bidrag/
Trygghets-
fond
Trygghets-
försäkring
(TFA)
Summa
arbetsgivar-
avgifter
enligt
avtal
Sjuk-
försäkrings-
avgift
B 46 200 6 514 69 139 14 6 736 1 996
B–E 44 918 6 333 67 135 13 6 549 1 936
B+C 45 351 6 395 68 136 14 6 612 1 955
C 45 340 6 393 68 136 14 6 611 1 954
25–30, 33 45 575 6 426 68 137 14 6 645 1 964
D 42 406 5 979 64 127 13 6 183 1 828
E 41 462 5 846 62 124 12 6 045 1 783
F 45 536 6 421 68 137 14 6 639 1 967
G 41 127 5 799 62 123 12 5 996 1 777
G+I 40 828 5 757 61 122 12 5 953 1 764
H 35 838 5 053 54 108 11 5 225 1 530
H+J 42 895 6 048 64 129 13 6 254 1 857
I 36 482 5 144 55 109 11 5 319 1 547
J 46 089 6 499 69 138 14 6 720 2 000
K 49 600 6 994 74 149 15 7 232 2 153
K–N 42 675 6 017 64 128 13 6 222 1 839
L 42 628 6 010 64 128 13 6 215 1 803
M 43 570 6 143 65 131 13 6 353 1 878
N 33 495 4 723 50 100 10 4 884 1 447
P 32 360 4 563 49 97 10 4 718 1 385
P–S 35 216 4 965 53 106 11 5 135 1 511
Q 37 044 5 223 56 111 11 5 401 1 589
R 34 074 4 804 51 102 10 4 968 1 465
S 37 016 5 219 56 111 11 5 397 1 581
B–S exkl. O 41 729 5 884 63 125 13 6 084 1 799
Bransch Ålders-
pension,
efterlevande-
pension
Arbets-
marknads-
avgift
Övriga
lagstadgade
arbetsgivar-
avgifter
Summa
arbetsgivar-
avgifter
enligt lag
Särskild
löneskatt
Allmän
löneavgift
Summa
arbetskrafts-
kostnader
B 5 040 1 210 1 284 9 531 1 599 4 925 68 991
B–E 4 896 1 177 1 249 9 258 1 559 4 775 67 059
B+C 4 943 1 188 1 261 9 347 1 574 4 821 67 705
C 4 942 1 188 1 260 9 345 1 573 4 820 67 689
25–30, 33 4 968 1 194 1 267 9 393 1 581 4 845 68 039
D 4 622 1 111 1 179 8 740 1 476 4 504 63 308
E 4 519 1 082 1 149 8 533 1 443 4 399 61 882
F 4 968 1 193 1 266 9 394 1 576 4 854 68 000
G 4 487 1 078 1 143 8 485 1 423 4 380 61 411
G+I 4 450 1 070 1 135 8 419 1 417 4 344 60 960
H 3 906 928 986 7 350 1 265 3 774 53 452
H+J 4 680 1 128 1 197 8 862 1 480 4 573 64 063
I 3 973 938 992 7 450 1 306 3 812 54 369
J 5 028 1 212 1 286 9 527 1 585 4 927 68 848
K 5 411 1 304 1 384 10 252 1 706 5 302 74 093
K–N 4 652 1 114 1 182 8 787 1 485 4 532 63 702
L 4 642 1 096 1 159 8 700 1 530 4 442 63 515
M 4 749 1 137 1 207 8 971 1 516 4 623 65 033
N 3 651 878 931 6 907 1 162 3 564 50 011
P 3 527 841 893 6 647 1 136 3 417 48 278
P–S 3 839 916 972 7 237 1 236 3 719 52 542
Q 4 038 963 1 026 7 616 1 297 3 919 55 277
R 3 714 889 944 7 013 1 189 3 612 50 856
S 4 035 959 1 018 7 592 1 307 3 898 55 209
B–S exkl. O 4 549 1 093 1 160 8 600 1 448 4 436 62 298

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-08-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se